Gå direkt till innehållet

S-Bankens ekonomiska prognos: Den ekonomiska tillväxten lägger i en lägre växel

2019-08-22

Osäkerheten i världsekonomin har en negativ inverkan på de ekonomiska utsikterna i Finland den närmaste framtiden, och enligt S-Bankens ekonomiska prognos kommer den ekonomiska tillväxten i Finland att mattas av. Enligt chefsekonom Timo Hirvonen är det allmänna ekonomiska läget dock ingen anledning att deppa ner sig totalt.

Den ekonomiska tillväxten i Finland blir måttligare i år och nästa år. Enligt S-Bankens nya ekonomiska prognos (på finska) kommer Finlands ekonomi att växa med 1,3 procent i år och 1,0 procent 2020.

"Vi har sänkt vår ekonomiska tillväxtprognos något, eftersom världsekonomins utveckling nu präglas av risker, bland annat handelskriget. Rent generellt kunde man ändå säga att realiteten inte ger någon anledning att klaga över ekonomin", säger S-Bankens chefsekonom Timo Hirvonen.

Hirvonen påpekar att den avtagande ekonomiska tillväxten i Finland återvänder till den nivå som den har legat på under hela 2010-talet. Den ekonomiska tillväxten de närmaste åren vilar på privathushållens konsumtion och exporten, medan det bästa tillväxtskedet för investeringar nu börjar synas i backspegeln.

"Om du frågar en ekonom kan finländarna sova gott om nätterna. Till exempel kommer löntagarnas realinkomster och sysselsättningsläget att förbättras", säger Hirvonen.

Bostadsmarknaden stabiliseras

Utvecklingen på bostadsmarknaden fortsätter oförändrad: bostadspriserna stiger måttligt och prisskillnaden mellan huvudstadsregionen och tillväxtorterna och övriga Finland förblir stor.

Enligt S-Bankens ekonomiska prognos kommer bostadsmarknaden dock att stabiliseras något den närmaste tiden. Den måttliga ekonomiska tillväxten och den ökade sysselsättningen tyder på detta. Å andra sidan påskyndar den exceptionellt låga räntenivån marknaden och ser till att lånekostnaderna förblir låga.

"Marknadsräntorna verkar förbli låga en lång tid framöver. Marknaden förväntar sig att tre månaders Euribor fortfarande ligger på minus så sent som sommaren 2025. Finländarna får med andra ord åtnjuta de lägsta bostadslåneräntorna i euroområdet ännu ett tag", säger Hirvonen.

Räntenivån speglas också i att det inom den närmaste framtiden inte är lönt att förvänta sig någon ränta att tala om på pengar som ligger på bankkonton. Hirvonen tror inte att en negativ inlåningsränta kommer att införas på brukskonton för helt vanliga privatkunder.

"På S-Banken har vi inga sådana planer. Men det är ingen idé att förvänta sig mycket till avkastning på kontomedel. Den som vill ha avkastning på sina medel ska läsa på om fondsparande."

Exceptionellt läge i världsekonomin

Enligt Hirvonen befinner sig världsekonomin i ett förhållandevis exceptionellt läge. Det har varit högkonjunktur länge i många länder, men samtidigt är inflationen låg och räntenivån historiskt låg.

"Den globala tillväxten kommer att avta, men samtidigt får många stater – inklusive Finland – riktigt förmånliga lån. Enligt mig kunde det nu eventuellt vara läge att göra investeringar som förbättrar produktiviteten, till exempel genom att åtgärda infrastrukturen som förfaller och öka investeringarna i forsknings- och utvecklingsverksamhet", säger Hirvonen.

De största riskerna för utsikterna för världsekonomin är handelskriget mellan Kina och USA, ökad protektionism och politisk osäkerhet. Handelskriget skapar osäkerhet i världsekonomin, bromsar företagens investeringar och ökar friktionen i företagens produktionskedjor. Den största politiska risken i Europa utgörs av italienska regeringens ekonomiska politik och regeringens eventuella fall. Den ökade sannolikheten för en hård Brexit är också en riskfaktor för ekonomin i Europa. Läs S-Bankens ekonomiska prognos

Läs S-Bankens nya ekonomiska prognos (på finska)

Mer information:
Timo Hirvonen, chefsekonom, S-Banken, tfn 040 549 2476, timo.hirvonen@s-pankki.fi