Gå direkt till innehållet

S-Banken sänker S-Primeräntan 1.10.2019

2019-09-17

S-Banken sänker S-Primeräntan med 0,20 procentenheter till 0,40 procent. Den nya räntan börjar gälla 1.10.2019. Beslutet beror på nedgången i marknadsräntorna.

S-Prime är S-Bankens egen referensränta som används som referensränta för insättningar och lån. Ändringen föranleder inga åtgärder av S-Bankens kunder. Förra gången S-Banken sänkte S-Primeräntan var i juni 2015. 

Mer information: Eero Saloranta, direktör, Företag och kapitalmarknad, tfn 010 767 9375