Gå direkt till innehållet

S-Banken och Varma går med i ett globalt antitobaksinitiativ – målet är att investerare ska avstå från att finansiera tobaksindustrin

2019-03-14

S-Bankens förmögenhetsförvaltning och arbetspensionsbolaget Varma ansluter sig till det globala antitobaksinitiativet Tobacco-Free Finance Pledge. Initiativets syfte är att medvetandegöra finansiella institutioner om deras roll för införande av riktlinjer för en tobaksfri finansbransch. 

S-Bankens förmögenhetsförvaltning och Varma har redan tidigare svartlistat tobaksbolagen i sina principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att S-Banken och FIM:s fonder avstår från direkta investeringar i tobakstillverkare och att Varma inte placerar pensionsmedel i tobaksbolag. Genom att ansluta sig till det globala initiativet vill S-Banken och Varma lyfta fram finansbranschens ansvar för att investerare överallt i världen ska avstå från tobaksrelaterade investeringar.

– Ansvar är en viktig princip som styr vår verksamhet. Därför vill vi öka medvetenheten om finanssektorns viktiga roll i arbetet för en tobaksfri värld, säger investeringschef Mika Leskinen från S-Banken.

Varje år dör sju miljoner människor i förtid på grund av tobaki. Omkring 80 procent av de drygt en miljard rökarna i världen lever numera i utvecklings- eller tillväxtländeriii, där tobaksbolagen har ökat marknadsföringen till följd av minskad tobaksrökning i västländerna.

– Tobaksregleringen är obefintlig i utvecklingsländerna. De fattiga invånarna i de här länderna lägger ut en stor del av sina små inkomster på tobak, och får hälsoproblem på köpet. Som en ansvarskännande investerare vill vi inte placera arbetspensionsmedel på bekostnad av människors hälsa och levnadsstandard, säger Hanna Kaskela, direktör för ansvarsfull placering på Varma.

Även i Finland är vart femte dödsfall i vuxen ålder tobaksrelaterat. Varje år dör cirka 5 000 finländare till följd av tobaksrelaterade sjukdomarii.

105 internationella finansiella institutioner har redan anslutit sig till initiativet

S-Bankens förmögensförvaltning och Varma är de första finländska organisationerna som ansluter sig till den globala antitobaksaktionen. Bakom Tobacco-Free Finance Pledge står organisationen Tobacco Free Portfolios.

Signatärerna förbinder sig bland annat att arbeta för att investerare ska avstå från tobaksrelaterade investeringar. Det ska bidra till att globalt minska tobaksrökning genom att människor inte börjar röka. Dessutom förbinder sig signatärerna att öka populariteten av tobaksfri finansiering genom att öka informationen om och förståelse för riskerna med tobak. Tidigare hade 105 banker, kapitalförvaltare, pensionsbolag och investerare runtom i världen undertecknat Tobacco-Free Finance Pledge, och med S-Bankens förmögenhetsförvaltning och Varma blir antalet signatärer 107.

– Vi välkomnar Varma och FIM Kapitalförvaltning som de första finländska institutioner som ansluter sig initiativet. Därigenom uppgår de tillgångar som signatärerna förvaltar till över 8 360 miljarder euro. Det visar att ”tobaksfri” finansiering vinner mark och ökar i betydelse globalt, säger Rachel Melsom, läkare och Storbritannien- och Europachef för Tobacco Free Portfolios.

Mer information:
Mika Leskinen, investeringschef, tfn 050 327 6985, fornamn.efternamn@s-pankki.fi
Hanna Kaskela, direktör för ansvarsfull placering, tfn 040 584 5045, fornamn.efternamn@varma.fi

S-Banken är en finländsk bank som vill möjliggöra en lite mer välbärgad morgondag för alla oberoende av plånbokens tjocklek. Hos oss innebär expertis förståelse av både ekonomi och människor: som en del av S-gruppen känner vi våra 3,1 miljoner kunders vardag. Vi förnyar banksektorn genom att erbjuda överlägsen smidighet och nytta genom att kombinera bank- och butikstjänster.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2018 uppgick Varmas premieinkomst till 5,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,7 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 44,0 miljarder euro vid utgången av 2018.

Världshälsoorganisationen WHO: WHO Report on the Global Tobacco Epidemic (2017) 
ii Lääkärikirja Duodecim: Tupakka ja sairaudet (5.12.2016)
iii World Health Organisation: Tobacco - key facts (9.2.2018)