Gå direkt till innehållet

S-Banken och FIM presenterar en fond av helt ny typ – fokuserar på att främja välmåendet hos barn och unga

2019-01-31

FIM, som hör till S-Bankens förmögenhetsförvaltning, samlar in investeringar i en riskkapitalfond vars medel används för projektet Barn-SIB. Det är fråga om ett projekt som iakttar principerna för påverkansinvesteringar och där kommuner, investerare, organisationer och företag förenar sina resurser för att stöda välmåendet hos barn, barnfamiljer och unga.

Syftet med påverkansinvesteringar är att hitta nya lösningar för samhälleliga utmaningar, såsom utslagning bland barn och unga. Påverkansinvesteringar är en ny investeringsstil som uppgår till cirka 200 miljarder euro på global nivå. De blir i snabb takt allt mer populära även i Finland. SIB-fonder (Social Impact Bond), såsom den riskkapitalfond som ingår i Barn-SIB, är en av formerna av påverkansinvestering. 

I Barn-SIB finansieras åtgärder som främjar välmåendet hos barn och unga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma besparingar för kommuner i form av minskade kostnader och inkomstförluster på grund av barnskyddet och utslagningen. Uppnådda kostnadsbesparingar delas mellan kommunen och investerarna i fonden. Fonden är riktad till professionella investerare. 

FIM förvaltar projektet tillsammans med Centralförbundet för Barnskydd, Sitra och de kommuner som är med i projektet. Verksamheten i projektet har redan inletts i Tavastehus och Vanda genom Icehearts och SOS-Barnbyar. Dessutom pågår projektberedningen i en handfull andra kommuner. 

I Vanda är inledandet av den nya verksamheten Perhekumppani (Familjekompis) den synligaste verksamhetsformen för invånarna. Familjekompisarna stöder familjer som hör till målgruppen, och samarbetar intensivt med yrkesutbildade på det sociala området och inom fostran i Vanda. Verksamheten bedrivs tillsammans med SOS-Barnbyar och kompletteras med andra tjänster som barn som deltar i programmet och barnens familjer behöver. 

”Vi är mycket stolta över att få vara med och främja välmåendet hos finländska barn och unga och deras familjer. De första investerarna har redan anmält sig till projektet, och för tillfället förhandlar vi med flera andra investerare”, säger Hanna Porkka, direktör för förmögenhetsförvaltning på S-Banken. 

S-Banken och FIM vill göra påverkansinvesteringar till en viktig investeringsstil. Tidigare i januari meddelade S-Banken om ett företagsförvärv där Epiqus Oy, en expert på påverkansinvesteringar, blev dotterbolag till FIM Kapitalförvaltning Ab. 

”I påverkansinvesteringar beaktas både samhällsmål och miljömål likvärdigt med ekonomisk avkastning och risker”, säger Jani Kempas, direktör för påverkansinvesteringar.

Mer information:
Hanna Porkka, direktör, förmögenhetsförvaltning, tfn 010 768 2100, hanna.porkka@s-pankki.fi
Jani Kempas, direktör, påverkansinvesteringar, tfn 050 074 8597, jani.kempas@fim.com

Så här uppstår fondens avkastning

  • Fondens avkastning beror på hur väl barnskyddsåtgärderna har uppnått de mätbara målen för åtgärderna. 
  • Då betalar kommunerna en del av besparingarna i form av resultatpremier till fonden. Med andra ord köper kommunen resultat i stället för prestationer. 
  • Ett framgångsrikt projekt gynnar på så vis både barn och unga som får nya tjänster, kommuner som får besparingar och investerare, av vilka kapital samlas in i syfte att främja välmående.

Frågor om projektet Barn-SIB och svar på frågorna (På finska)

Mer information om hur SIB-projektet framskrider i Vanda (På finska)

Mer information om hur Barn-SIB framskrider i Tavastehus (På finska)