Gå direkt till innehållet

S-Banken hade en mycket stark början på året

2019-07-22

En stor orsak till den starka början på året var den oväntat kraftiga efterfrågan på produkter och tjänster.

Början av året förlöpte mycket starkt för S-Banken.

En stor orsak till detta var efterfrågan på bankens produkter och tjänster. Efterfrågan var betydligt större än väntat under första halvåret, och den förväntas vara stark också under slutet av året.

Många viktiga produktgrupper utvecklades positivt under januari–juni. Privatkundernas insättningar ökade med 15,4 % och bostadslånen med 19,0 % jämfört med året innan. Det förvaltade kapitalet ökade med 25,3 % jämfört med året innan.

S-Banken-koncernen förväntar sig att lönsamheten kommer att förbättras avsevärt under 2019.
S-Banken offentliggör den egentliga halvårsredovisningen för perioden 1.1.2019–30.6.2019 tisdagen 6.8.2019 kl. 8.00.

Ytterligare information:
Pekka Ylihurula, vd, S-Banken, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi