Gå direkt till innehållet

Över hundra nya bostäder i centrala Helsingfors genom S-Bostadsfond

2019-12-17

S-Bostadsfond har slutfört ett projekt där över 100 nya bostäder har byggts i Arbetshälsoinstitutets tidigare lokaler i centrum av Helsingfors. Bostäderna tillgodoser det ökande behovet av små hyresbostäder i huvudstadsregionen.

S-Bostadsfonds investeringar i huvudstadsregionen ökar. Projektet blev klart i slutet av november och har gett upphov till 111 nya hyresbostäder, 7 nya kontorslägenheter och 62 nya parkeringsplatser i ett uppvärmt parkeringshus i centrala Helsingfors.

Bostäderna ligger i Bortre Tölö i Helsingfors på Topeliusgatan 41a. S-Bostadsfond köpte fastigheten 2018 och har utvecklat den till ett bostadshus. Tidigare hade Arbetshälsoinstitutet kontors- och laboratorielokaler i fastigheten. De nya bostäderna är öronmärkta för studerande och seniorer.

"Topeliusgatan 41 är ett unikt objekt och en bra investering, eftersom behovet av små hyresbostäder i huvudstadsregionen är fortsatt stort genom att invånarantalet ökar", säger Petri Jokinen, direktör för fastighetsinvesteringar på FIM som ingår i S-Banken-koncernen.

Enligt Helsingfors stads senaste befolkningsprognos förväntas invånarantalet i staden att öka med över 170 000 personer fram till 2050 och uppgå till cirka 820 000 personer. Invånarantalet i hela Helsingforsregionen förväntas öka till cirka 1,9 miljoner fram till 2050.

I anslutning till bostäderna finns, för finska förhållanden, exceptionellt goda motionsmöjligheter, eftersom de ligger i samma fastighet som Tölö Idrottshus. Huset färdigställdes 1967 och har genomgått en totalrenovering under det senaste året. Det moderniserade huset öppnar onsdagen den 18 december och erbjuder kunderna bland annat simhall, gym och motionsutrymmen för grupper.

"Vårt samarbete med S-Bostadsfond har fungerat mycket bra. Invånarna i vårt kvarter är säkerligen mycket nöjda över att de kan ta sig med hiss direkt till simhallen och motionsutrymmena från de splitternya bostäderna. Tölö har fått en sann oas för välbefinnande på Topeliusgatan", säger Pekka Laitinen, vd för Urheiluhallit Oy.

S-Bostadsfond är en specialplaceringsfond som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab och som investerar i små hyresbostäder på tillväxtorter eller på pendlings- och studieorter nära tillväxtorterna i Finland. Fonden säljs under namnen S-Bostadsfond och FIM Bostad. Enligt en färsk jämförelse (Kauppalehti 12.11.2019) har S-Bostadsfond under 2014–2019 gett bäst avkastning av alla bostadsfonder som är tillgängliga för alla.

Mer information:
Petri Jokinen, direktör för fastighetsinvesteringar, 040 751 081, petri.jokinen@fim.com
Pekka Laitinen, vd, tfn 09 3488 6401, pekka.laitinen@urheiluhallit.fi

2024-02-29

S-Banken Bostad A

Specialfond som investerar i hyresbostäder

Risker
Avkastning 1 mån. 0 %
Avkastning sedan start 4,14 %