Gå direkt till innehållet

Mikrosparande har inspirerat tiotusentals finländare att börja spara

2019-10-10

Allt fler finländare har börjat spara små belopp i vardagen för att garantera ett lite mer lukrativt liv i framtiden. Ett tecken på detta är att mikrosparandet snabbt har ökat i popularitet. Spararen, som är Finlands första tjänst för mikrosparande, används redan av mer än 20 000 kunder – och antalet ökar kraftigt. Användarna utgör en stor del av alla nya sparare i blandfonderna det senaste året.

Just nu blir mikrosparande i snabb takt allt vanligare i Finland. Det gäller ett fenomen som har blivit en trend i andra länder. Vid mikrosparande placerar kunden dagligen små penningbelopp till exempel i olika fonder.

I Finland är S-Banken pionjär för fenomenet. För ett år sedan lanserade S-Banken Finlands första tjänst för mikrosparande, Spararen. I Spararen kan användaren spara genom att överföra pengar till de mest förmånliga blandfonderna i Finland – enkelt som ett led i de dagliga rutinerna. Användaren kan exempelvis överföra en euro vid varje kortköp, Bonus på inköp inom S-gruppen eller ett belopp som användaren själv valt till en fond.

Under innevarande år har andra aktörer också börjat tillhandahålla finländarna olika mikrospartjänster. Hanna Porkka, direktör för Förmögenhetsförvaltning på S-Banken, önskar konkurrenterna välkomna att delta i talkoarbetet.

"Vi har berättat att vi vill att sparande ska bli en nationalhobby. Ju fler aktörer tillhandahåller enkla och förmånliga tjänster att börja placera, desto bättre är det", säger Porkka.

Många placerar nu för första gången någonsin

Det går enkelt att börja använda Spararen i S-mobil. Tjänsten används av mer än 20 000 kunder, och den är den ledande tjänsten för elektronisk investeringsrådgivning i Finland. Lejonparten av användarna utnyttjar de mest populära funktionerna i Spararen, såsom möjligheten att vid varje kortköp överföra en euro till en fond.

Antalet användare kan jämföras med blandfondernas popularitet. Totalt cirka en miljon finländare placerar i olika fonder. Finländarna föredrar särskilt blandfonder, där antalet andelsägare är omkring en miljon. Blandfonderna diversifierar sina tillgångar på både aktiemarknaden och räntemarknaden.

"Alla tecken tyder på att mikrosparande rentav blir en innegrej. I praktiken utgör användarna av Spararen cirka 40 procent av alla nya andelsägare i blandfonderna i Finland sett till de senaste tolv månaderna", säger Hanna Porkka.

Enligt Porkka förväntas mikrosparandet bli allt mer populärt. I offentligheten har man spekulerat i att bankerna eventuellt ska börja ta ut en negativ inlåningsränta av vanliga kunder. S-Banken har inga sådana planer. Porkka påpekar dock att marknaden förväntar sig att den allmänna räntenivån ännu i flera år kommer att förbli exceptionellt låg. Det innebär att inlåningskonton inte ger några särskilt höga ränteintäkter under de närmaste åren.

"Kunden ska djärvt prova Spararen. Före ibruktagandet av tjänsten kan kunden enkelt beräkna till exempel hur mycket pengar denne skulle kunna ha efter fem år om denne sparade 30 euro per månad", säger Porkka.

Porkka är särskilt glad över att det finns så många finländare som har varit ivriga att börja spara och placera för första gången i sitt liv. Över 40 procent av dem som har börjat spara via Spararen säger att de aldrig tidigare placerat.

"Jag är glad och tacksam för att så många finländare har gått från tanke till handling och börjat placera", säger Porkka.

Mer information:

Hanna Porkka, direktör, Förmögenhetsförvaltning, S-Banken, hanna.porkka@s-pankki.fi, tfn 010 768 2100

Ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon

 

Tappat bort koderna? Gör så här