Gå direkt till innehållet

Fusioner mellan FIM:s fonder i november

2019-10-07

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse har fattat beslut om fusioner av placeringsfonderna FIM Multifaktor Aktie Europa, FIM Multifaktor Aktie USA och FIM BioMed.

FIM Multifaktor Aktie Europa fusioneras med FIM Europa. FIM Multifaktor Aktie USA fusioneras med FIM USA. FIM BioMed fusioneras med FIM Brands. Finansinspektionen godkände fusionerna den 19 september 2019. Fonderna fusioneras den 18 november 2019.

Anledningen till fusionerna är att vi har genomfört en genomgripande översyn av fondutbudet på FIM och försökt öka kapitalet för enskilda fonder. När fondernas storlek ökar är fonderna mer kostnadseffektiva på marknaden till exempel för att deras handelskostnader minskar. Detta gynnar alla andelsägare i fonderna.