Gå direkt till innehållet

Förvaringsinstitutet för de placeringsfonder som FIM Kapitalförvaltning Ab förvaltar byts

2019-02-27

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse har godkänt ett byte av förvaringsinstitut och en ändring av stadgarna till följd av bytet. Finansinspektionen har beviljat tillstånd för bytet av förvaringsinstitut och bekräftat ändringen av stadgarna 15.2.2019. Det nya förvaringsinstitutet är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

Bytet av förvaringsinstitut sker i två steg 29.3 och 10.5.2019. Nedan kan du ta del av det fondspecifika tidsschemat.

Stadgeändring i kraft 29.3.2019  Stadgeändring i kraft 10.5.2019 

FIM Artificiell Intelligens Placeringsfond
FIM Balanserad Placeringsfond
FIM Brands Placeringsfond
FIM Euro Placeringsfond
FIM Europa Placeringsfond
FIM Fenno Placeringsfond
FIM IG Green ESG Placeringsfond
FIM Kort Ränta Placeringsfond
FIM Multifaktor Aktie Europa Placeringsfond
FIM Multifaktor Aktie USA Placeringsfond
FIM USA Placeringsfond

Placeringsfond LokalTapiola Långränta
Placeringsfond LokalTapiola Konsument
Placeringsfond LokalTapiola Företagsränta
Placeringsfond LokalTapiola Dividend
Placeringsfond LokalTapiola Dividend Finland
Placeringsfond LokalTapiola Europa Marknad
Placeringsfond LokalTapiola Europa Mid Cap
Placeringsfond LokalTapiola Tillväxt
Placeringsfond LokalTapiola Realränta
Placeringsfond LokalTapiola Nordlig Företagsränta
Placeringsfond LokalTapiola Skandinavien
Placeringsfond LokalTapiola Kortränta
Placeringsfond LokalTapiola USA Marknad
Placeringsfond LokalTapiola USA Mid Cap
Placeringsfond LokalTapiola Välfärd
Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100
Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

S-Banken Spararen Djärv Placeringsfond
S-Banken Spararen Rimlig Placeringsfond
S-Sparfond Modig Placeringsfond

FIM Emerging Markets ESG Placeringsfond
FIM Emerging Yield Placeringsfond
FIM Euro High Yield Specialplaceringsfond*
FIM Frontier Placeringsfond
FIM BioMed Placeringsfond
FIM Top Yield Specialplaceringsfond
FIM Optimal Ränta


Placeringsfond LokalTapiola 2020
Placeringsfond LokalTapiola 2025
Placeringsfond LokalTapiola 2035
Placeringsfond LokalTapiola 2045
Placeringsfond LokalTapiola Räntevärld
Placeringsfond LokalTapiola Utvecklade Asien
Placeringsfond LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta
Placeringsfond LokalTapiola Tillväxtmarknader
Placeringsfond LokalTapiola Infra
Placeringsfond LokalTapiola Världen 20
Placeringsfond LokalTapiola Världen 50
Placeringsfond LokalTapiola Världen 80
Specialplaceringsfond LokalTapiola High Yield
Specialplaceringsfond LokalTapiola Skydd

S-Sparfond Försiktig Placeringsfond
S-Sparfond Måttlig Placeringsfond

*Finansinspektionen har godkänt fondens stadgeändring 22.11.2018, och fondens namn ändras till FIM European HY ESG Placeringsfond 1.4.2019.

Stadgeändringen föranleder inga åtgärder av dig och påverkar inte de arvoden och kostnader som debiteras fonderna. Du kan ta del av fondernas nya stadgar på FIMs webbplats, S-Bankens webbplats eller LokalTapiolas webbplats.