Gå direkt till innehållet

FIM Likvid Placeringsfonds stadgar, placeringsinriktning och namn ändras 1.3.2019

2019-01-31

Fondens namn FIM Likvidi, på svenska FIM Likvid, ändras till FIM FIM Lyhyt Korko Sijoitusrahasto, på svenska FIM Kort Ränta Placeringsfond. Den viktade genomsnittliga löptiden för placeringarna i fonden, mätt enligt duration, förlängs från 12 månader till 15 månader. Dessutom görs en del tekniska ändringar i stadgarna. I anslutning till ändringarna avstår fonden från jämförelseindexet.

Finansinspektionen godkände ändringarna 18.1.2019. Ändringarna träder i kraft 1.3.2019.  Ändringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna. Du kan ta del av de nya stadgarna och faktabladet om fonden på fondens webbplats.