Gå direkt till innehållet

Ett nytt alternativ för ansvarsfulla investeringar i S-Bankens passiva fonder

2019-09-10

S-Banken lanserar i dag fonden FIM Passiv USA ESG som ger investerarna möjlighet att eftersträva kostnadseffektiv avkastning från världens största aktiemarknad. En typisk indexfond har en passiv investeringsinriktning men den tar inte hänsyn till ansvarsaspekten i placeringarna. Även den nya fonden har en passiv inriktning. Däremot är den ingen indexfond utan den iakttar de omfattande principerna för ansvarsfulla investeringar. Ansvarsaspekten är viktig speciellt i USA där de populära aktieindexen innehåller gott om företag som kan bli bättre på ansvarsfull verksamhet.

S-Banken utvidgar sitt sortiment av fonder med en passiv investeringsinriktning. Den kostnadseffektiva aktiefonden FIM Passiv USA ESG kombinerar de två trender som förändrat finansbranschen mest under de senaste tio åren, nämligen passiva och ansvarsfulla investeringar.

Den aktuella fonden är S-Bankens andra fond som förutom en passiv investeringsinriktning iakttar principerna för ansvarsfulla investeringar. Passiva fonder eftersträvar en genomsnittlig avkastning från marknaden.

Enligt S-Bankens investeringschef Mika Leskinen behövs det nytänkande också i passiva produkter.

"En typisk indexfond tar inte hänsyn till hur ansvarsfulla bolagen är. Däremot är allt fler investerare intresserade av ansvarsfrågorna och det är till dem som vi vill erbjuda en produkt för passiva och kostnadseffektiva investeringar på den amerikanska aktiemarknaden", säger Leskinen.

I likhet med S-Bankens och FIM:s övriga fonder iakttar FIM Passiv USA ESG de omfattande principerna för ansvarsfulla investeringar. Fonden gör inga direkta placeringar i exempelvis bolag som tillverkar kärnvapen eller vapen som är förbjudna genom internationella konventioner. Fonden placerar inte heller i bolag som tillverkar tobak.

FIM Passiv USA ESG är det senaste tillskottet till fondfamiljen Ansvar Plus. Den består av fem fonder* där ansvarstänket har tagits ett steg längre än de allmänna principerna för ansvarsfulla investeringar i S-Bankens och FIM:s fonder.

Fondens årliga avgift är 0,49 procent. Detta gör fonden till ett förmånligt alternativ när man vill börja investera ansvarsfullt. Fondens jämförelseindex är MSCI USA Net Total Return, som beskriver den genomsnittliga värdeutvecklingen för aktierna i stora och medelstora bolag som noterats på de amerikanska börserna.

Mer information:
Mika Leskinen, investeringschef, tfn 050 327 6985, mika.leskinen@fim.com

* FIM European HY ESG, FIM IG Green ESG, FIM Emerging Markets ESG och FIM Passiv Europa ESG, FIM Passiv USA ESG