Gå direkt till innehållet

S-Bankens ekonomiska prognos: Konsumenterna driver tillväxten i Finland – tillbaka i AAA-klubben inom kanske ett par år

2018-08-21

För nörvarande upplever finländarna en högkonjunktur. Ekonomin växer i god takt och i nästa år fortsätter tillväxten aningen måttligare. En glad överraskning är att så många har hittat ett arbete, bedömer chefsekonom Timo Hirvonen.

Den finländska ekonomin tar sig an hösten i lovande stämningar. Den mycket goda tillväxten inom sysselsättningen och löneförhöjningarna har gjort att konsumtionen från hushållen har blivit ekonomins draghäst.

”Den positiva ekonomiska överraskningen under innevarande år har varit den betydande tillväxten inom sysselsättningen. Så här kraftig var tillväxten senast 1999”, bedömer S-Banken-koncernens chefsekonom Timo Hirvonen.

Enligt S-Bankens ekonomiska prognos kommer ekonomin i Finland att växa med 3,0 procent i år. S-Banken bedömer att ekonomin i nästa år växer med 2,3 procent, medan uppskattningen i mars var 2,5 procent.

För tillfället ligger sysselsättningen i Finland nära 72 procent och regeringens mål uppnås. Ställvis lider man rentav av brist på arbetstagare. Hirvonen påminner dock att man på sikt i hela Finland borde sikta på de siffror som man har på Åland och i Mellersta Österbotten, det vill säga en sysselsättningsgrad på nästan 80 procent.

Finlands årliga bruttonationaprodukt (bnp) uppnådde sitt högsta värde genom tiderna 2008. Enligt Hirvonen ser det för närvarande uppenbarligen ut som om en ny topp kommer att uppnås i år. Finlands förbättrade situation har även noterats utomlands.

”Om man lyckas driva vidare strukturförändringarna inom ekonomin, stärka ekonomins tillväxtpotential och förbättra den offentliga ekonomins situation, kan återgången till AAA-klubben ske redan inom ett par år”, bedömer Hirvonen.

Måttlig förhöjning av bostadspriserna

Enligt chefsekonom Timo Hirvonen kommer bostadspriserna att stiga måttligt under innevarande år. De gynnsamma ekonomiska utsikterna, finländarnas starka tilltro till ekonomin och den ökade sysselsättningen stöder utvecklingen på bostadsmarknaden.

Euribor-räntorna är i allmänhet kopplade till bostadslån och de hålls låga under 2018. Enligt Hirvonen är riktningen för Euribor-räntorna dock uppåt.

”Tillväxttakten är för tillfället långsam och sker stegvis. Hushållen kan emellertid redan förbereda sig på förhöjda räntor till exempel genom att månadsspara”, säger Hirvonen.

Handelskrig största hotet för de finska utsikterna

Ett handelskrig är enligt chefsekonom Timo Hirvonen det största hotet för den finska ekonomins utsikter.

”Finland är ett exportdrivet land. Därför skulle vi lida särskilt mycket av ett handelskrig mellan olika ekonomiska områden.”

En ökad protektionism och allmän politisk osäkerhet utgör de största hotbilderna även ur den globala ekonomins perspektiv. Trots den avtagande tillväxten och riskerna förutser S-Banken att världsekonomin växer starkare än genomsnittet, 3,8 procent, i år.

 

Mer information:

Timo Hirvonen, chefsekonom, S-Banken-koncernen, tfn 040 549 2476, timo.hirvonen@fim.com