Gå direkt till innehållet

S-Bankens ekonomiska prognos: Fortsatt ekonomisk medvind i Finland

2018-03-15

Den goda ekonomiska tillväxten fortsätter i år. Effekterna av den positiva ekonomiska utvecklingen har spritt sig. Sysselsättningen stärks ytterligare och Finlands BNP överstiger i år toppnivån i slutet på 2007, enligt en bedömning av chefsekonom Timo Hirvonen.

I början av 2018 är den ekonomiska stämningen bland hushållen och företagen fortsatt hoppfull. Lönerna stiger stadigt och den positiva utvecklingen fortsätter på bostadsmarknaden. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar.

”Ifjol ökade den privata konsumtionen, investeringarna och exporten snabbare än på många år. Den starka ekonomiska tillväxten förväntas fortsätta i år”, bedömer S-Banken-koncernens chefsekonom Timo Hirvonen.

Enligt S-Bankens ekonomiska prognos kommer Finlands ekonomi att växa med 3,0 procent i år, medan man ännu i december uppskattade att tillväxten skulle vara 2,8 procent. S-Banken förutspår att ekonomin kommer att växa med 2,5 procent år 2019.

”Tillväxten sker fortfarande på bred front. Den positiva utvecklingen av exporten, den stabila privata konsumtionen och den fortsatt energiska investeringsaktiviteten upprätthåller tillväxten”, säger Hirvonen.

Tack vare den goda ekonomiska tillväxten under senare år överstiger Finlands BNP i år toppnivån i slutet av 2007.

”Vi förutspår att detta sker andra kvartalet under innevarande år”, säger Hirvonen.

Bostadspriserna stiger måttligt

Enligt S-Bankens ekonomiska prognos fortsätter den positiva utvecklingen på bostadsmarknaden i år och bostadspriserna stiger i måttlig takt. Bostadsmarknaden har varit livlig, vilket märks som en ökning av bostadslånen. Ifjol lyftes nya bostadslån för i genomsnitt 1,6 miljarder euro i månaden.

Euriborräntorna som är vanliga för bostadslån är fortfarande låga år 2018, men börjar enligt Hirvonen därefter att stiga i måttlig takt. ”Vi förväntar oss att Europeiska centralbanken kommer att höja styrräntan i juni–september 2019.”

Politisk osäkerhet den största risken

Effekten av USA:s importtullar på tillväxten i världshandeln är enligt Hirvonen ringa och omkullkastar inte den positiva ekonomiska utvecklingen.

”De största riskerna i utsikterna för världsekonomin gäller politiskt beslutsfattande. Trumps omfattande skattepaket kan överhetta USA:s ekonomi och leda till att inflationen ökar snabbare än väntat”, bedömer Hirvonen.

Den ekonomiska tillväxten i Europa är fortsatt stark. Den största politiska osäkerheten gäller Italien.

”Det italienska valresultatet har hittills inte orsakat oro på finansmarknaden. De ljusare ekonomiska utsikterna dämpar marknadens oro över Italien”, säger Hirvonen.

Mer information:

Timo Hirvonen, chefsekonom, S-Banken-koncernen, tfn 040 549 2476, timo.hirvonen@fim.com