Gå direkt till innehållet

FIM har beslutat avveckla Specialplaceringsfondens verksamhet i FIM Alpha

2018-11-22

Styrelsen för FIM Kapitalförvaltning Ab har vid sitt möte 9.11.2018 beslutat avveckla Specialplaceringsfondens verksamhet i FIM Alpha. Till följd av beslutet har noteringar, inlösen och byten av fondandelar abvrutits.

Beslutet om avveckling har tagits då intresset för den aktuella fonden och därmed antalet andelsägare och kapital inte har möjliggjort den nivå som krävs för en effektiv portföljförvaltning.

Tillgångarna i FIM Alpha-fonden kommer att förvandlas till pengar av vilka eventuella skulder dras av. Kvarvarande tillgångar delas i sin helhet ut till andelsägarna i fonden i förhållande till ägda fondandelar. Tillgångarna betalas ut till andelsägarna företrädesvis senast 30.6.2019.

Kontinuerliga avtal om månadssparande upphör enligt avtalsvillkoren omedelbart.

Slutavräkningen för avveckling av fonden upprättas och skickas skriftligt till andelsägarna.

För personer som är allmänt skattskyldiga i Finland realiseras en överlåtelsevinst eller -förlust i samband med att fonden avvecklas.

Mer information lämnas vid behov av FIM Kundtjänst per telefon 09 6134 6250 (Ina/msa), vardagar kl. 9-17.