Gå direkt till innehållet

Var tredje finländare undviker att diskutera penningärenden – i synnerhet sparande är ett tabubelagt ämne

2017-09-25

För finländare är penningärenden ett ämne som är belagt med tabu. I en undersökning som S-Banken låtit göra framgick att var tredje finländare undviker att diskutera penningärenden – även med sina närstående. S-Banken uppmuntrar finländarna att frimodigt ta upp penningärenden.

Var tredje finländare diskuterar inte särskilt öppet eller alls sina penningärenden med sina närstående, enligt en enkätundersökning som S-Banken låtit Kantar TNS göra. Utifrån enkäten är det särskilt de äldre personerna som undviker att diskutera ämnet.

Två femtedelar av finländarna över 60 år berättade att de inte diskuterade penningärenden med sina närstående särskilt öppet eller alls. De yngre diskuterar däremot penningärenden mer öppet. Främst diskuterar finländarna penningärenden med den egna familjen, sedan med vänner och bankens experter.

För en del av finländarna är penningärenden dock ett fullständigt tabubelagt ämne. Sju procent diskuterar inte penningärenden med någon. ”De (penningärenden) har kanske alltid varit belagt med tabu – ett ämne som man inte får skryta med eller klaga över”, beskrev en 58 år gammal kvinna som deltog i enkäten.

Enligt Annika Pohtila, produktgruppchef för sparande och placering på S-Banken, är resultaten från enkäten inte särskilt oväntade.

Enligt Pohtila var det dock oväntat och oroväckande att de deltagare som vid penninganvändningen ansåg sig vara tvungna att tumma på nästan allt teg om sina penningärenden mest. Generellt taget borde finländarna diskutera penningärenden mer frimodigt.

”Varför tiger man om ämnet? Penningärenden är alltför viktiga för att vara tabu. Om du tycker att dina pengar försvinner i vardagen utan att du ens märker det, ska du inte skämmas över det, utan du ska öppet diskutera frågan”, säger Pohtila.

Sparande är ett lika tabubelagt ämne som att prata om känslor

Ett ämne som man särskilt tiger om vid kaffebordet är sparande. Det är ett ämne som man diskuterar i mindre omfattning än sin lön eller sina skulder. Fler än två femtedelar diskuterar inte särskilt öppet eller alls sitt sparande eller sina placeringar med sina närstående.

Utifrån S-Bankens undersökning verkar det som om sparande och placeringar är lika tabubelagda ämnen för den fåordiga nationen som att diskutera känslor. I detta avseende är meningarna dock skilda beroende på kön: män är mer beredda att diskutera sitt sparande än sina känslor medan det i fråga om kvinnor är helt tvärtom.

”Sparande och placeringar är ofta förknippade med olika myter. Många tror till exempel att det är bara höginkomsttagare som kan spara”, berättar Pohtila.

Pohtila torpederar myten genom att lyfta fram mikrosparande. S-Bankens kunder kan mikrospara från vardagens små bäckar till exempel genom att överföra Bonusen på sina inköp till S-Sparfonder. Över 100 000 finländare har redan börjat fondspara på S-Banken.

”Det lönar sig att frimodigt diskutera penningärenden och att spara pengar för att du själv och din familj ska ha pengar även i framtiden.

Mer information:
Annika Pohtila, produktgruppchef för sparande och placering, S-Banken, tfn 050 330 9428, annika.pohtila@s-pankki.fi

 

Kantar TNS genomförde på uppdrag av S-Banken en undersökning om finländarnas sätt att förhålla sig till penningärenden. Undersökningsmaterialet samlades in vid Kantar TNS panel på Internet i augusti 2017. Enkäten besvarades av 1 039 myndiga finländare. Deltagargruppen representerar 18–74-åriga finländare vad gäller kön, ålder och hemvist. Felmarginalen är högst 3,2 procentenheter i vardera riktningen i hela deltagargruppen.

S-Banken är en finländsk bank som vill tillhandahålla överlägset smidiga och praktiska banktjänster. S-Banken erbjuder sina 2,9 miljoner kunder heltäckande tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande, placering och finansiering av inköp. S-Banken satsar kraftigt på digitala tjänster och på att göra livet lättare för sina kunder. Därför betjänar banken sina kunder på ett heltäckande sätt på webbanken, S-mobil, telefontjänsten, sociala medier och över 700 av S-gruppens verksamhetsställen runt om i landet. S-Bankirerna, som betjänar med tidsbokning, hjälper dessutom med bostadsfinansiering. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Banken ägs av SOK-koncernen (37,5 %) och regionhandelslagen som ingår i S-gruppen (37,5 %), LokalTapiola-gruppen (23,5 %) och Elo (1,5 %). S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, som är ett bevis på inhemskt ursprung. www.s-banken.fi