Gå direkt till innehållet

S-Bankens ekonomiska prognos: Finlands ekonomi växer hyggligt

2017-09-05

Sysselsättningen ökar, exporten tilltar och ekonomin växer på bred front. Det går bra för Finlands ekonomi. År 2018 överstiger bruttonationalprodukten för första gången den rekordnivå som rådde före finanskrisen, bedömer chefsekonom Timo Hirvonen.

I naturen har sommaren redan övergått till höst medan utsikterna för Finlands ekonomi är fortsatt ljusa. I stort sett så här kan vi sammanfatta det viktigaste budskapet i S-Bankens nya ekonomiska prognos.

”Finlands ekonomi växer hyggligt”, bedömer chefsekonom Timo Hirvonen på FIM. Kapitalförvaltaren och privatbanken FIM är en del av koncernen S-Banken.

Om allt går som det ska växer Finlands ekonomi med 3,0 procent i år, visar S-Bankens ekonomiska prognos. Nästa år kommer tillväxten att vara 2,3 procent.

”Detta innebär att Finlands bruttonationalprodukt äntligen kommer att överstiga den rekordnivå som rådde 2008 före finanskrisen”, säger Hirvonen.

Bostadspriserna stiger måttligt

Enligt chefsekonom Timo Hirvonen växer ekonomin på bred front: både privathushållens konsumtion, investeringarna och exporten ökar i år. Sysselsättningen kommer också att förbättras.

”Vi är övertygade om att efterfrågan på arbetskraft ökar i många branscher. Inom vissa sektorer förekommer dock flaskhalsar och en del jobb är svåra att besätta”, berättar Hirvonen.

Hirvonen är övertygad om att de lönehöjningar som förbundsrundan i höst eventuellt medför förblir måttliga. Detta stöds av regeringens lättnader i förvärvsinkomstbeskattningen.

”Konsumenternas starka förtroende och den ökade sysselsättningen främjar privathushållens konsumtion”, berättar Hirvonen.

Hirvonen är övertygad om att den positiva utvecklingen på bostadsmarknaden fortsätter till följd av ljusa ekonomiska utsikter, finländarnas starka förtroende för ekonomin och ökad sysselsättning.

”Enligt vår bedömning stiger bostadspriserna måttligt i år och nästa år”, säger Hirvonen.

På vilket sätt påverkar Trump show?

Trots att det ekonomiska läget ser positivt ut i Finland och globalt sett, är utsikterna denna gång också förknippade med risker.

Osäkerhet skapas bland annat av USA, där riskerna ökar på grund av president Donald Trumps ekonomiska politik. Enligt Hirvonen har de ekonomiska åtgärder som Trump marknadsfört hittills bara varit tomma ord och det är osäkert huruvida presidenten och kongressen når enighet om de ekonomiska åtgärderna.

”Totalt sett ser läget i världsekonomin dock positiv ut. Utifrån preliminär statistik är den ekonomiska tillväxten fortsatt stark även i slutet av året”, säger Hirvonen.

 

Mer information:
Timo Hirvonen, chefsekonom, FIM, tfn 040 549 2476, timo.hirvonen@fim.com