Gå direkt till innehållet

S-Bankens ekonomiska prognos: Finlands ekonomi är den bästa den varit på många år

2017-05-16

Lönerna stiger långsamt, men tack vare skattelättnaderna och återhämtningen på arbetsmarknaden klarar dig finländaren längre än tidigare på de euro som blir kvar i handen. Exporten ökar och stöder den ekonomiska tillväxten, enligt en bedömning av chefsekonom Timo Hirvonen.

Ur den finländska konsumentens synvinkel ser det ekonomiska läget ljust ut för närvarande, enligt chefsekonom Timo Hirvonen vid FIM. Kapitalförvaltaren och privatbanken FIM är en del av koncernen S-Banken.

”Just nu är ekonomin den bästa den varit på många år”, säger Hirvonen.

Enligt Hirvonen är finländarnas förtroende för ekonomin mycket starkt och företagen förväntar sig att produktionen ska växa. Samtidigt är den globala ekonomin i god form och de finländska företagens export håller på att återhämta sig.

”Om alla bitar faller på plats, tror vi att Finlands ekonomi kommer att växa med 2,0 procent i år”, säger Hirvonen.

Enligt S-Bankens ekonomiska prognos kommer Finlands ekonomi mycket riktigt att växa på bred front i år: ekonomin som stöds av den inhemska konsumtionen och investeringarna börjar äntligen få draghjälp av exporten.

”Den förbättrade konkurrenskraften och den stärkta orderstocken visar att exporten har vänt”, anser Hirvonen.

Bostadspriserna stiger måttligt

De senaste årens måttliga utveckling på bostadsmarknaden kan förväntas fortsätta.

”Bostadspriserna stiger något mer i år än i fjol”, bedömer Timo Hirvonen.

Bostadsmarknaden får inte bara stöd av de ekonomiska utsikterna, finländarnas förtroende och den ökade sysselsättningen, utan även av de låga räntorna, och Hirvonen förutspår ingen snabb förändring av läget. Hirvonen uppskattar att Europeiska centralbanken ECB gör de första räntehöjningarna först år 2019.

”Den låga räntenivån håller låneskötselkostnaderna i styr och stöder efterfrågan på bostäder.”

Politisk osäkerhet den största risken

Även om det ekonomiska läget i Finland och hela världen för närvarande ser mycket ljust ut, finns det också risker i de ekonomiska utsikterna.

USA:s president Donald Trumps handelspolitiska riktlinjer är en stor risk för globaliseringen och världshandeln om de förverkligas. I Europa å andra sidan kan slutresultatet i det italienska parlamentsvalet i värsta fall orsaka kaos på marknaden och i ekonomin.

”Totalt sett tyder dock statistiken som förutspår den ekonomiska utvecklingen på en tilltagande global tillväxt”, säger Hirvonen.


Mer information:
Timo Hirvonen, chefsekonom, FIM, tfn 040 549 2476, timo.hirvonen@fim.com