Gå direkt till innehållet

S-Banken fick 130 000 nya kunder

2017-02-10

S-Banken-koncernens rörelseresultat 2016 var 22,3 miljoner euro, och bankkoncernens kapitaltäckningsgrad var 15,1 procent. Banken fick 130 000 nya kunder, det vill säga nästan lika många som Jyväskylä har invånare. I slutet av året nådde efterfrågan på S-Bankens bostadslån ett nytt rekord. 

– I år fyller S-Banken tio år. Under dessa år har banken vunnit finländarnas hjärtan. Bevis på detta är det enorma antalet nya kunder samt att S-Banken enligt undersökningar* har de mest lojala kunderna bland de finländska bankerna, säger Pekka Ylihurula, vd för S-Banken.

I slutet av december hade S-Banken över 2,9 miljoner kunder, som hade 1,9 miljoner internationella betalkort beviljade av S-Banken. S-Banken-koncernens rörelseresultat var 22,3 miljoner euro, jämfört med 16,6 miljoner euro (+34,3 %) året innan. Resultatet backades upp i synnerhet av en god efterfrågan på bostadslån och försäljningsvinsten för aktierna i Visa Europe.

Under räkenskapsperioden utvecklades S-Bankens inlåning positivt och uppgick till 4 547 miljoner euro (4 112 miljoner euro 2015). Inom utlåningen var det gångna året det bästa i S-Bankens historia Ökningen kom i synnerhet från bostadslån och lån till bostadsaktiebolag. År 2016 ökade utlåningen med 661 miljoner euro och vid utgången av året var den 3 492 miljoner euro (2 831 miljoner euro 2015).

Efterfrågan på bostadslån nådde nytt rekord

S-Bankens beviljade bostadslån ökade hela året betydligt mer än marknaden. Enligt Finlands Banks statistik ökade de beviljade bostadslånen till hushåll med 2,4 procent under året. Under samma period ökade S-Bankens beviljade bostadslån med 15,2 procent, vilket är en över sex gånger större ökning än på marknaden.

Antalet ansökningar om bostadslån på S-Banken nådde ett nytt rekord efter att bankens bostadslån, lanserade i december, hade fått stor uppmärksamhet i medierna på grund av lånens måttliga månadsrater och möjlighet till en lånetid på upp till 45 år.

– Kundernas reaktioner har varit mycket positiva. Detta avspeglas i förfrågningar om längre lånetider och överhuvudtaget i ökad efterfrågan på bostadslån, säger Ylihurula.

Kunderna värdesätter avgiftsfria och rättvisa banktjänster

Enkla och användbara banktjänster tilltalar finländare. Finländare är inte beredda att betala för användning av sina egna pengar och pratet om penningärenden i ”yrkesslang” tilltalar inte finländare. Servicen ska vara rättvis och fokusera på människornas vardag, och just det är S-Bankens starka sida.

 Enligt Asiakkuusindeksi 2016 har S-Banken de mest lojala kunderna*. Kundlojaliteten bygger på bankens finländska tjänster och värdegrund i andelsverksamheten samt just på bankens närvaro i människornas vardag och förmåga att undvika den invecklade bankjargongen, säger Ylihurula.

S-Banken är en del av S-gruppen och kan genom denna koppling tillhandahålla tjänster som kombinerar penninganvändning och vardagliga tjänster. Ett bra exempel på detta är appen ABC-mobiltankning som lanserades våren 2016. Genom appen kan kunden betala tankningen enkelt med mobilen eller pekplattan inne i sin varma bil.     

– I fortsättningen kommer vi att utveckla liknande tjänster där S-Bankens och S-gruppens omfattande tjänster utgör en helhet som underlättar vardagen, säger Ylihurula.

S-Banken i siffror 31.12.2016

2,9 miljoner kunder

1,9 miljoner internationella betalkort

1,7 miljoner bankkoder

4 547 miljoner euro i insättningar

3 492 miljoner euro i beviljade krediter

6 264 miljoner euro i förvaltat kapital (FIM)

15,1 procent kapitaltäckningsgrad

22,3 miljoner euro i rörelseresultat

* Källa: Vem har de mest lojala kunderna i Finland? Resultaten för 2016 har nu offentliggjorts! (på finska)


Ytterligare information:

Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi