Gå direkt till innehållet

Oma Sparbank köper S-Bankens affärsverksamhet för små och medelstora företag samt jord- och skogsbruksföretag

2017-05-11

S-Banken Ab och Oma Sparbank Abp har avtalat om att S-Bankens affärsverksamhet för små och medelstora företag samt jord- och skogsbrukföretag ska övergå till Oma Sparbank Abp 1.12.2017.

 

Affärsverksamheten som övergår till Oma Sparbank genom affären är värd cirka 250 miljoner euro. Från S-Banken övergår 16 anställda till Oma Sparbank.

Oma Sparbank vill utveckla och utöka banktjänsterna för små och medelstora företag och jord- och skogsbruksföretag. Oma Sparbanks kundverksamhet stärks i hela landet tack vare affären.

”Affären är ett betydande och målmedvetet tillväxtsteg för Oma Sparbank. Även i framtiden kommer vi att ivrigt ta tag i intressanta projekt. Genom affären ökar vi vår status som finländsk och nationell bankpartner för både privatkunder och företagskunder”, berättar Oma Sparbanks verkställande direktör Pasi Sydänlammi. 

S-Banken är en bank för S-gruppens ägarkunder och banktjänsterna är uppbyggda kring personkundernas behov och önskemål. S-Banken vill i framtiden fokusera på sitt kärnområde och avstår därför från banktjänster för småföretag och lantbruk. Däremot deltar S-Banken fortfarande i finansieringen av bostadsaktiebolag och de största byggfirmorna.

”Oma Sparbank är en växande bank som särskilt satsar på att utveckla kundrelationerna med små och medelstora företag samt jord- och skogsbruksföretag. Därför överför vi dessa kundrelationer till Oma Sparbank med tillförsikt”, sammanfattar S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula beslutet.

Målet är att överföringen av kundrelationerna ska gå så smidigt som möjligt för kunderna. Kunderna kan fortsätta att använda banktjänsterna som normalt tillsvidare.

 

Mer information ges av:

Oma Sparbank Abp
verkställande direktör Pasi Sydänlammi, tfn 045 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
kommunikationsdirektör Minna Sillanpää, tfn 050 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi 

S-Banken Ab
verkställande direktör Pekka Ylihurula, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi
kommunikationsdirektör Raija Gynther, tfn 010 76 81395, raija.gynther@s-pankki.fi

 

Oma Sparbank Abp är Finlands största sparbank. Vi betjänar 125 000 kunder lokalt vid 37 kontor och med cirka 230 anställda. Vår strategiska avsikt är att erbjuda ortens bästa service. Oma Sparbank finns i Södra Karelen, Södra Österbotten, Södra Savolax, Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland, Norra Karelen och Satakunta. Banken har bildats av starka och lönsamma banker som tidigare verkade i dessa områden. Vår balansräkning uppgår till över 2 miljarder euro. Bankens kapitaltäckning ligger på en utmärkt nivå och bankens lönsamhet hör till de bästa inom hela branschen. Kapitalbasen överskrider 200 miljoner euro. Lokala sparbanksstiftelser och andelslag äger banken. www.omasp.fi

S-Banken är en finländsk bank som vill tillhandahålla överlägset smidiga och praktiska banktjänster. S-Banken erbjuder sina 2,9 miljoner kunder heltäckande tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande, investering och finansiering av inköp. S-Banken satsar kraftigt på digitala tjänster och på att göra livet lättare för sina kunder. Därför betjänar banken sina kunder på ett heltäckande sätt på webbanken, S-mobil, telefontjänsten, sociala medier och över 700 av S-gruppens verksamhetsställen runt om i landet. S-Bankirerna, som betjänar med tidsbokning, hjälper dessutom med bostadsfinansiering. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Banken ägs av SOK-koncernen (37,5 %), de regionala handelslag som ingår i S-gruppen (37,5 %), LokalTapiola-gruppen (23,5 %) och Elo (1,5 %). S-Bankens tjänster riktar sig främst till S-gruppens ägarkunder. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, som är ett bevis på inhemskt ursprung. www.s-banken.fi