Gå direkt till innehållet

Kvinnans euro i fonderna är 92 cent

2017-02-17

Hur stor kvinnans euro i fonderna är framgår av en undersökning som S-Banken låtit göra där man granskade hur bankens kvinnliga och manliga kunder skiljer sig från varandra som placerare. Enligt undersökningen föredrar kvinnor fonder med lägre risk, medan män föredrar direkta aktieplaceringar.

I slutet av 2016 ägde kvinnorna vanligtvis fondandelar till ett belopp som uppgick till 92 procent av motsvarande belopp för männen. Det handlar om en median, dvs. det mittersta talet av fondinnehaven som ordnats i storleksordning.

”Det här ligger i linje med tidigare undersökningar”, berättar Annika Pohtila, som är utvecklingschef för sparande och placering hos S-Banken.

Bland annat enligt en fondundersökning som publicerades av Finansbranschens Centralförbund 2015 innehar män, personer över 65 år och personer som avlagt universitets- eller högskoleexamen oftare placeringsfonder än genomsnittet. I internationella undersökningar har man observerat att kvinnor är intresserade av placeringar, men att många av dem håller en låg profil, eftersom de anser att de har för lite kunskap.

”Det här är problematiskt. Det är alldeles för viktigt att placera, för att överlämna detta helt till männen”, säger Pohtila.

Annika Pohtila uppmuntrar finländare att oberoende av kön prata mera om sparande och placeringar.

”Sparande berör oss alla. Att bli placerare innebär inte att man måste läsa börsnyheterna dygnet runt, som vissa ibland tror. Vem som helst kan börja spara exempelvis genom de lättskötta S-Sparfonderna, där en tia räcker som insats”, tipsar Pohtila.

I S-Bankens undersökning observerade man också att kvinnor oftare än män föredrar att placera i fonder med lägre risk. Av kvinnornas sammanlagda fondkapital hade de placerat nästan 27 % i fonder med den lägsta risken, medan motsvarande siffra för männen var knappt 19 %. Männen å sin sida hade vanligen fler direkta aktieplaceringar än kvinnorna.

”Du behöver inte bli en våghals för att syssla med placeringar. Men det är bra att komma ihåg att du inte behöver vara rädd för risken när du sparar regelbundet under lång tid, utan den är till fördel för dig”, berättar Pohtila.

Genom att ha tålamod kan placeraren åtnjuta ränta på ränta, vilket innebär att om placeraren i dag exempelvis sparar 100 euro till ett barn, så nästan fördubblas detta belopp i värde fram tills barnet fyller 10 år, om den årliga avkastningen på placeringen är 7 procent.

”Det lönar sig att göra det till en vana att placera. Den som sparar regelbundet märker förvånansvärt snabbt att vardagens bäckar små gör en större å”, upplyser Pohtila.