Gå direkt till innehållet

FIM BRIC+ Placeringsfonds stadgar och namn ändras 14.8.2017

2017-07-14

FIM BRIC+ Placeringsfonds stadgar och namn ändras. Fondens nya namn är FIM Emerging Markets ESG Placeringsfond. Finansinspektionen godkände ändringen av stadgarna 30.6.2017 i enlighet med förslaget av styrelsen för FIM Kapitalförvaltning. 

De nya stadgarna träder i kraft 14.8.2017 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna.

Fondens stadgar och placeringsinriktning ändras så att man i fondens placeringsbeslut i framtiden beaktar miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna av de bolag som är placeringsobjekt samt deras förvaltningssed.

Ändringen av stadgarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden.

De nya stadgarna finns i vår nättjänst på fondes sida.