Gå direkt till innehållet

Stadgeändringar i LokalTapiola-fonder 1.3.2016

2016-01-29

Förvaringsinstitutet för de placeringsfonder som FIM Kapitalförvaltning Ab förvaltar byts. Det nya förvaringsinstitutet är S-Banken Ab från och med 1.3.2016. LokalTapiola-fondernas gemensamma stadgar har ändrats till denna del. Finansinspektionen godkände ändringarna av de gemensamma stadgarna för placeringsfonderna 14.1.2016.

Samtidigt godkände Finansinspektionen även andra stadgeändringar i de LokalTapiola-fonder som FIM Kapitalförvaltning Ab förvaltar. Stadgeändringarna beskrivs i detalj nedan.

Följande specialplaceringsfonders stadgar har ändrats så att det nya förvaringsinstitutet är S-Banken Ab från och med 1.3.2016: LokalTapiola Aktie, LokalTapiola Asien-Stilla havet, LokalTapiola High Yield, LokalTapiola Japan, LokalTapiola Ränta och LokalTapiola Skydd.

Specialplaceringsfondernas ändrade stadgar har lämnats till Finansinspektionen för kännedom. Specialplaceringsfondernas stadgeändringar träder i kraft 1.3.2016 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna och medför inte heller skattekonsekvenser.

LokalTapiola-fondernas nya stadgar och nya gemensamma stadgar finns nedan:

gemensamma stadgar

LokalTapiola Aktie, LokalTapiola Asien-Stilla havet, LokalTapiola High Yield, LokalTapiola Japan, LokalTapiola Ränta och LokalTapiola Skydd.

Ytterligare information lämnas via LokalTapiolas telefontjänst, tfn (09) 453 8500 (vardagar kl. 9.00–17.00), eller på LokalTapiolas närmaste kontor.