Gå direkt till innehållet

Stadgeändringar i FIM Fonder 1.3.2016

2016-01-29

Förvaringsinstitutet för de placeringsfonder som FIM Kapitalförvaltning Ab förvaltar byts. Det nya förvaringsinstitutet är S-Banken Ab från och med 1.3.2016. FIM Fondernas gemensamma stadgar har ändrats till denna del. Finansinspektionen godkände ändringarna av de gemensamma stadgarna för placeringsfonderna 14.1.2016.

Samtidigt godkände Finansinspektionen även andra stadgeändringar i de FIM Fonder som FIM Kapitalförvaltning Ab förvaltar. Stadgeändringarna beskrivs i detalj nedan.

I följande placeringsfonder har förvaltnings- och förvaringsarvodena slagits ihop medan det totala arvodet är oförändrat: FIM BioMed, FIM Brands, FIM Euro, FIM Fenno, FIM FIM Kapitalförvaltning 100, Likvid, FIM Nordic och FIM Real.

I följande placeringsfonders stadgar har små tekniska preciseringar gjorts främst till följd av ändringar i lagstiftningen: FIM BioMed, FIM Brands, FIM Euro, FIM Fenno, FIM Kapitalförvaltning 100, FIM Nordic och FIM Real. Placeringsfondernas stadgeändringar träder i kraft 1.3.2016 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna och medför inte heller skattekonsekvenser.

Även följande specialplaceringsfonders stadgar har ändrats så att det nya förvaringsinstitutet är S-Banken Ab från och med 1.3.2016: FIM Bostad, FIM Euro High Yield, FIM Optimal Ränta, FIM Orient Alpha och FIM Top Yield. I följande specialplaceringsfonder har förvaltnings- och förvaringsarvodena slagits ihop medan det totala arvodet är oförändrat: FIM Euro High Yield, FIM Optimal Ränta och FIM Top Yield.

I följande specialplaceringsfonders stadgar har små tekniska preciseringar gjorts främst till följd av ändringar i lagstiftningen: FIM Euro High Yield, FIM Optimal Ränta och FIM Top Yield. Specialplaceringsfondernas ändrade stadgar har lämnats till Finansinspektionen för kännedom. Specialplaceringsfondernas stadgeändringar träder i kraft 1.3.2016 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna och medför inte heller skattekonsekvenser.

Ytterligare information: FIM Fondernas nya stadgar och nya gemensamma stadgar finns nedan:

gemensamma stadgar

FIM BioMed, FIM Bostad, FIM Brands, FIM Euro, FIM Euro High Yield, FIM Fenno, FIM Kapitalförvaltning 100, FIM Likvid, FIM Nordic, FIM Optimal Ränta, FIM Orient Alpha, FIM Real och FIM Top Yield.