Gå direkt till innehållet

Stadgeändring i fonden LokalTapiola Finland

2016-12-02

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfond Lokal Tapiola Finland ändras. Finansinspektionen godkände stadgeändringen i placeringsfonden den 25 november 2016. De ändrade stadgarna träder i kraft den 2 januari 2017.

Genom stadgeändringen byter Placeringsfond LokalTapiola Finland namn till Placeringsfond LokalTapiola Dividend Finland och på motsvarande sätt ändras fondens finsk- och engelskspråkiga namn till Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko Suomi respektive Mutual Fund LocalTapiola Dividend Finland. Dessutom har fondens placeringsinriktning preciserats så att fonden i huvudsak placerar i stabila finländska företag med god utdelning i olika branscher.

Stadgeändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna. Ändringen medför inga skattepåföljder för andelsägarna.

Mer information lämnas via LokalTapiolas telefontjänst (09) 453 8500 vardagar kl. 9–17 eller på LokalTapiolas närmaste kontor.

Stadgar från och med 2 januari 2017


FIM Kapitalförvaltning Ab
Styrelsen, Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som kapitalförvaltare för LokalTapiola-fonderna och kundservicen sköts av LokalTapiola. Fonderna förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab.