Gå direkt till innehållet

Förmedlings- och förvaringsavtalen om tjänsten S-Aktiehandel och värdeandelskontona överförs från FIM till S-Banken den 1 mars 2016

2016-01-19

Förmedlings- och förvaringsavtalen om tjänsten S-Aktiehandel med FIM Investeringstjänster Ab samt värdeandelskontona i FIM överförs genom en koncernintern överlåtelse av rörelse till S-Banken den 1 mars 2016. Överföringen sker automatiskt och kunderna behöver inte vidta några åtgärder med anledning av den.

Ta del av och skriv ut villkoren för avtalsförhållandet via nedanstående länk, där du även hittar mer information. I villkoren görs endast de nödvändiga ändringar som anknyter till överföringen eftersom förmedlings- och förvaringstjänsterna och bankkontona framledes levereras av samma instans, det vill säga av S-Banken.

Överföringen medför inga ändringar eller avbrott i vare sig handeln med värdepapper eller i förvaringstjänster.

Läs mer om överföringen av förmedlings- och förvaringstjänsterna och villkoren för dessa