Gå direkt till innehållet

Avkastningen på fonderna avskiljs den 16 februari 2016

2016-02-16

Avkastningen på fonderna avskiljs den 16 februari 2016 och utbetalas till fondandelsägarna enligt följande:

FIM Global T 50,38 €/andel
FIM Optimal Ränta T 0,20 €/andel
FIM Kapitalförvaltning 30 T 0,33 €/andel
FIM Frontier C T 0,34 €/andel

Avkastningen betalas till de innehavare av avkastningsandelar som är införda i fondandelsregistret dagen för fondbolagets ordinarie bolagsstämma den 15 februari 2015. Avkastningen utbetalas uppskattningsvis från och med den 7 mars 2016.

FIM Bostad delar inte ut någon avkastning.