Gå direkt till innehållet

Teri Heilala leder FIM

2015-04-02

 

Teri Heilala tar över som VD för den finländska placeringsservicekoncernen FIM, grundad 1987, i början av april. Samtidigt utnämns Heilala (EM, CEFA) till medlem i S-Banken-koncernens ledningsgrupp. Heilala har varit tf. VD för FIM sedan december 2014.

 

Heilala tar över ett utvecklingsorienterat och dynamiskt företag, vars verksamhet grundar sig på gedigen kompetens, genuint ställningstagande och aktiv portföljförvaltning. FIM:s verksamhet var vuxit kraftigt sedan S-Banken blev FIM:s majoritetsägare för knappt två år sedan och FIM producerar S-Banken-koncernens tjänster för placering och kapitalförvaltning.

– Kapitalförvaltning är en av S-Banken-koncernens kärnverksamheter. Vi gör stora satsningar på kapitalförvaltning och strävar också efter tillväxt och goda resultat inom det området, säger S-Bankens VD Pekka Ylihurula.

Heilala har stor erfarenhet av innovativ affärsutveckling och framgångsrik ledning av expertorganisationer. Heilala har arbetat på FIM sedan 2007 med flera olika uppgifter, de senaste fyra åren som VD för FIM Bank.

En av Heilalas huvuduppgifter är att lotsa in FIM i den digitala eran. De digitala tjänsternas framfart inom nästan alla branscher kräver att företagen lyckas förnya sig och förenhetliga sin verksamhet. Med gamla verksamhets- och ledningsmodeller går det inte att bygga upp framtida vinnarkoncept.

– Teri är en utmärkt förstärkning för oss. Han är hungrig och har rätt attityd – precis rätt person att leda FIM mot ytterligare tillväxt, säger Ylihurula.

FIM koncentrerar sig på diskretionär kapitalförvaltning och institutionella kunder

– Under våren förtydligar vi FIM:s och S-Bankens spar- och placeringstjänster så att FIM i fortsättningen i huvudsak koncentrerar sig på diskretionär kapitalförvaltning och institutionella kunder, säger FIM Abp:s nyutnämnde VD Teri Heilala.

Genom denna förändring kan vi säkerställa bästa möjliga totalservice för alla kunder. Placeringsbeslut och portföljförvaltning sker fortsättningsvis i sin helhet på FIM, men vid sidan av FIM:s experter på kapitalförvaltning och placering kompletteras servicenätverket av S-Bankens breda nätverk av S-Bankirer.

– Vi utökar vårt serviceutbud och erbjuder högkvalitativa och avkastningsorienterade lösningar som är anpassade till kundernas individuella behov, berättar Heilala om FIM:s riktlinjer.

Mer information:
Teri Heilala, FIM Abp, tfn 050 306 3622, teri.heilala@fim.com

Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi