Gå direkt till innehållet

Företag: S-Bankens identifierings- och betalningsknapp ändras – så här säkerställer du att servicen fortsätter

2015-09-30

S-Bankens och före detta LokalTapiola Banks webbanker slås ihop 26.10.2015 och före detta LokalTapiola Banks webbank tas ur bruk. De kunder som har använt före detta LokalTapiola Banks webbank börjar använda S-Bankens webbank eller koncernbolaget FIM:s nättjänst 26.10.2015. Nedan ger vi information om de kommande ändringarna i S-Bankens identifierings- och nätbetalningstjänster.

Så här säkerställer du att S-Bankens identifierings- och nätbetalningstjänster fortsättningsvis är tillgängliga i din tjänst

  • Om du använder enbart LokalTapiola Banks identifieringstjänst ska du uppdatera den nuvarande knappikonen till den nya.
  • Om du använder både S-Bankens och LokalTapiola Banks identifieringstjänst ska du ta före detta LokalTapiola Banks identifieringstjänst ur bruk senast 26.10.2015.
  • Om du använder både S-Bankens och före detta LokalTapiola Banks nätbetalningstjänst och tjänsterna är anslutna till olika kreditkonton ska du läsa de mer detaljerade anvisningarna i avsnittet om prissättning, fakturering och intäktsföring i detta brev. I annat fall ska du ta före detta LokalTapiola Banks betalningsknapp ur bruk.
  • Om du använder enbart S-Bankens identifieringstjänst ber vi dig säkerställa att S-Bankens och FIM:s gemensamma knappikon redan har uppdaterats i din tjänst.

Knappikonen kan laddas ned här.

När du gör på ovannämnda sätt finns S-Bankens och FIM:s gemensamma identifierings- eller betalningsknapp med den uppdaterade knappikonen i din tjänst efter ändringarna.  Alla S-Bankens, FIM:s och före detta LokalTapiola Banks kunder använder S-Bankens webbank.

Vi förenklar prissättningen, faktureringen och intäktsföringen av S-Bankens identifierings- och nätbetalningstjänster

Prissättningen och faktureringen av nätbetalnings- och identifieringstjänsterna ändras 26.10.2015 enligt följande:

  • Om du har använt både före detta LokalTapiola Banks och S-Bankens tjänst debiterar vi i fortsättningen avgifterna för S-Bankens knapp av dig.
  • Om avgiften för LokalTapiola Banks tjänst har debiterats automatiskt från ditt konto, börjar avgiften för S-Bankens tjänst debiteras automatiskt 26.10.2015 och du får ingen separat faktura på avgiften. De transaktioner som görs före datumet för ändringen faktureras dock med en separat faktura i december.
  • Om du använder enbart före detta LokalTapiola Banks eller S-Bankens betalningsknapp ändras prissättningen av tjänsterna inte.
  • Om du använder S-Bankens nätbetalningstjänst och du har använt olika kreditkonton i före detta LokalTapiola Bank och S-Banken, kan du välja vilket kreditkonto du vill fortsätta att använda och behålla den knapp som är ansluten till detta kreditkonto. Om du behåller före detta LokalTapiola Banks betalningsknapp ska du uppdatera den med S-Bankens nya knappikon.

I fortsättningen får du endast en faktura på en avgift. Den sista fakturan för användning av två knappar med olika avgifter skickas i slutet av 2015. 

Se till att S-Bankens nätbetalnings- och identifieringstjänster finns tillgängliga för dina kunder även i fortsättningen. Hela 1,6 miljoner finländare har webbankskoder till nya S-Banken, så detta är viktigt med tanke på den service du erbjuder.

Om ovannämnda arrangemang inte passar dig eller om du har frågor får du mer information på e-palvelut@s-pankki.fi