Gå direkt till innehållet

Meddelande om stadgeändringar till andelsägare i FIM Fonder

2015-06-30

FIM Kapitalförvaltning Ab har fattat beslut om att ändra de gemensamma stadgarna för FIM Fonder den 5 augusti 2015. Stadgeändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Finansinspektionen godkände ändringarna av de gemensamma stadgarna för placeringsfonderna den 4 juni 2015. 


Stadgarnas 5 § har ändrats så att principerna för beräkning av fondens och fondandelens värde har preciserats. Dessutom har tidpunkten för särskild prissättning i fonden FIM Russia strukits. Stadgarnas 7 § har preciserats när det gäller kraven för att lämna in teckningsuppdrag. Stadgarnas 10 § har kompletterats med ett omnämnande om möjlighet att utarbeta ett gemensamt protokoll över stämmor som hålls för placeringsfondernas andelsägare samtidigt. Dessutom har andra mindre ändringar och preciseringar gjorts i stadgarna.

De nya gemensamma stadgarna för FIM Fonder finns nedan och de kan också beställas hos FIM Kundservice, tfn (09) 6134 6250, kundservice@fim.com

De gemensamma stadgarna för FIM Fonder fr.o.m. den 5 augusti 2015