Gå direkt till innehållet

Nu säljs fler av FIM:s fonder på S-Bankens webbank

2014-03-03

S-Bankens kunder har nu ännu större valmöjligheter när det gäller fonder. Nu kan man nämligen köpa, sälja och byta nästan alla FIM:s fonder på S-Bankens webbank.

Hittills har man endast kunna köpa och hantera S-Sparfonder på S-Bankens webbank. S-Sparfonderna och tjänsten Överför Bonus till en fond lanserades i november förra året.

Fondutbudet breddas avsevärt och kunden kan själv välja att utöver i S-Sparfonder placera till exempel i Finland, Norden eller den exotiska fonden FIM Sahara.

Ta del av fonderna här »

Nytt på S-Bankens webbank, förutom att man numera kan köpa, sälja och byta FIM-fonder, är att man också bland annat kan läsa FIM-portföljförvaltarnas marknadsöversikter och följa upp de egna fondernas utveckling.

Stor efterfrågan på S-Sparfonder

S-Sparfonderna, som lanserades i slutet av november, har fått ett positivt mottagande och hittills har närmare 30 000 kunder i S-Banken ingått ett avtal om fondsparande.

Av de fondsparande kunderna har cirka 37 procent valt S-Sparfond Modig, 50 procent S-Sparfond Måttlig och 13 procent S-Sparfond Försiktig.