Vi har ett serviceavbrott på webbanken och i S-mobil på grund av en systemuppdatering mellan 27.9 klockan 00.05–6.00. Vi beklagar störningen.

Förseningarna i betaltrafiken har rättats till

2014-12-15

Förseningar som uppdagats i betalningar i dag har rättats till och transaktionerna har registrerats på kundernas konton. Förseningarna berodde på en störning som uppstod i det gemensamma europeiska betalsystemet i natt och som avhjälptes under förmiddagen.

 

Vi beklagar de olägenheter som störningen eventuellt orsakade.