Gå direkt till innehållet

S-Bankens starka inledning på året lovar gott även för den nya S-Banken

2014-11-03

Den första hälften av år 2013 var gynnsam för S-Banken. S-Bankens rörelseresultat under början av året uppgick till 15,5 miljoner euro. Bankens kapitaltäckning var också utmärkt. I slutet av juni var S-Bankens kapitaltäckningsgrad 19,0 procent.

S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula är mycket nöjd med S-Bankens utveckling under början av året. Utvecklingen stärker ytterligare tron på att även den nya S-Banken, som inleder sin verksamhet i början av nästa år, kommer att vara framgångsrik.

– Efterfrågan på S-Bankens tjänster är större än någonsin, säger Ylihurula.

Stort intresse för de avgiftsfria grundläggande banktjänsterna

Över 50 000 nya kunder fick S-Bankens avgiftsfria grundläggande banktjänster under början av året och antalet kunder i banken överskred 2,6 miljoner. Cirka 20 000 nya Visa-kort beviljades per månad, totalt närmare 120 000 stycken. S-Bankens inlåningsstock uppgick till 2 357 miljoner euro i slutet av juni.

S-Bankens kreditprodukter utan säkerhet, speciellt S-Lånet som lanserades i fjol, utvecklades positivt. I slutet av juni uppgick S-Bankens kreditstock till 502 miljoner euro. Ökningen jämfört med årsskiftet var 142 miljoner euro.


S-Banken i siffror 30.6.2013

2,6 miljoner kunder
2 357 miljoner euro i insättningar
502 miljoner euro i beviljade krediter
1,3 miljoner beviljade S-Förmånskort Visa
1,2 miljoner användare av elektroniska tjänster
kapitaltäckningsgrad 19,0 %
rörelseresultat 15,5 miljoner euro


Mer information:

Verkställande direktör Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula(at)s-pankki.fi

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med över 2,6 miljoner kunder. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid ca 1 000 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppens handelslag. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, ursprungssymbolen som talar om att en vara eller en tjänst har producerats i Finland.