Gå direkt till innehållet

S-Banken och LokalTapiola Bank fusioneras som en del av ett större samarbetsavtal

2014-11-03

S-Banken och LokalTapiola Bank fusioneras och bildar en ny S-Banken. Den nya banken som inleder verksamheten 1.5.2014 ägs till 75 procent av S-gruppen och till 25 procent av LokalTapiola-gruppen.

S-gruppen och LokalTapiola har samtidigt ingått ett föravtal om att inleda bonussamarbetet på nytt efter ett uppehåll på några år. Bonussamarbetet gällande försäkringar inleds i början av juni 2014.

Parterna har dessutom undertecknat en avsiktsförklaring om att fördjupa S-gruppens och LokalTapiolas strategiska samarbete. En utredning av samarbetets innehåll sker under hösten.

I och med fusionen av bankerna ökar serviceutbudet för kundägare i handelslagen med kreditgivning mot säkerhet. Kunderna i LokalTapiola får igen tillgång till mångsidigare banktjänster och ett betydligt mer omfattande servicenätverk.

– Balansräkningarna i båda bankerna kompletterar varandra mycket väl och tillsammans bildar bankerna en helhet som ger bättre verksamhetsförutsättningar än om bankerna skulle fungera skilt för sig, säger SOK:s chefdirektör Kuisma Niemelä.

Trots att resurserna ökar kommer S-Banken att sträva efter kontrollerad, måttlig och lönsam tillväxt inom bostadslån och övrig kreditgivning mot säkerhet. Inom grundläggande banktjänster, konsumentkredit, fondaffärsverksamhet och kapitalförvaltning strävar banken dock efter en kraftigare tillväxt.

I samband med fusionen av bankerna sker en uppdelning av LokalTapiola Kapitalförvaltnings kapitalförvaltningsverksamhet och fondverksamhet. Fondverksamheten tas över av S-Bankens kommande dotterbolag FIM Kapitalförvaltning Ab som därmed blir det fjärde största fondbolaget i Finland. LokalTapiolas kapitalförvaltningsbolag stannar i sin helhet i LokalTapiolas ägo och det sker inga ändringar i kapitalförvaltningskundernas ställning eller de tjänster som erbjuds. LokalTapiola Kapitalförvaltning ansvara även efter fusionen för portföljförvaltningen vad gäller fonderna som går under namnet LokalTapiola

– Den nya S-Banken samt samarbetet mellan S-gruppen och LokalTapiola utökar och förbättrar verksamhetsförutsättningarna i våra regionbolag. Samarbetet mellan två kundägda och lokalt starka grupper ger kunderna en ny typ av mervärde både vad gäller betjäning och förmåner, säger LokalTapiola-gruppens chefdirektör Erkki Moisander.

En fusion av bankerna till en ny S-Banken kräver ännu Finansinspektionens samt Konkurrens- och konsumentverkets godkännande. Den nya banken måste dessutom ansöka om en egen koncession.