Gå direkt till innehållet

S-Banken beviljade 200 000 nya Visa-kort i fjol

2013-02-14

År 2012 var ett positivt år för S-Banken. I slutet av året hade S-Banken knappt 2,6 miljoner kunder och dessa använde över 1,1 miljoner S-Förmånskort Visa-betalkort. Under 2012 beviljades närmare 200 000 nya S-Förmånskort Visa.

S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula är mycket nöjd över att S-Banken har uppnått en position som ”hela folkets andrahandsbank”. Det är ett bra utgångsläge för att växa och bli allt fler finländares förstahandsbank. Det stora antalet kunder vittnar om att S-Banken har etablerat sig inom banksektorn i Finland.

– Speciellt glädjande är att de kunder som använder S-Bankens tjänster aktivt också är mest nöjda med dem, säger Ylihurula.

Detta visade undersökningen EPSI Rating om kundnöjdheten hos bankerna som genomfördes i slutet av förra året. Enligt undersökningen har S-Banken de lojalaste kunderna och de bästa produkterna. De kunder som använder S-Bankens förmånliga banktjänster upplevde dessutom att de får bäst valuta för pengarna i sin bank.

Resultatet på 6,4 miljoner euro möjliggör utveckling av verksamheten

Privatpersonernas insättningar i S-Banken uppgick till 2 336 miljoner euro i slutet av förra året. S-Bankens inlåningsstock inklusive företagsinsättningarna uppgick till 2 473 miljoner euro i slutet av året, vilket är samma nivå som året innan.

I fjol utökade S-Banken sitt kreditsortiment med det nya S-Lånet, som erbjuder förmånlig finansiering på upp till 20 000 euro. S-Lånet och S-Bankens övriga kreditprodukter har nått ut till kunderna och bankens utlåning till privatkunder ökade med 37 miljoner euro i fjol. Den totala utlåningen till privatkunder uppgick till 241 miljoner euro i slutet av året.

– S-Bankens rörelseresultat på 6,4 miljoner euro förra året var måttligt. Det möjliggör utveckling av bankverksamheten i en affärsmiljö som blir allt mer utmanande. Utmaningar när det gäller resultatet i framtiden är att kostnaderna stiger på grund av den allt strängare regleringen samt bankskatten som infördes i början av året, säger Ylihurula.

S-Bankens kapitaltäckning är utmärkt. I slutet av året var S-Bankens kapitaltäckningsgrad 19,4 procent, vilket är klart över myndighetskravet på 8 procent.

S-Banken i siffror 31.12.2012

2,6 miljoner kunder
2 473 miljoner euro i insättningar
241 miljoner euro i beviljade krediter till privatkunder
1,1 miljoner beviljade S-Förmånskort Visa
1,2 miljoner användare av elektroniska tjänster
19,4 % kapitaltäckningsgrad
6,4 miljoner euro i resultat

Mer information:

Verkställande direktör Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med 2,6 miljoner kunder. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid ca 1 000 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppens handelslag. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, ursprungssymbolen som talar om att en vara eller en tjänst har producerats i Finland.