Gå direkt till innehållet

Den nya S-Banken inleder sin verksamhet den 1 maj 2014

2013-11-25

Det fördjupade samarbete mellan S-gruppen och LokalTapiola-gruppen som kungjordes i början av sommaren 2013 har nu bekräftats. Parterna undertecknade i måndags ett avtal om strategi- och bonussamarbete. Samtidigt bekräftades att den nya S-Banken ska inleda sin verksamhet den 1 maj 2014. Den nya S-Banken bildas av nuvarande S-Banken Ab och LokalTapiola Bank Ab.

Fusionen av de två bankerna kräver inga åtgärder av kunderna utan de nuvarande kundrelationerna fortsätter såsom tidigare. Alla gällande kundavtal överförs automatiskt och oförändrade till den nya S-Banken.

– Den nya S-Banken kan erbjuda ägarkunderna i handelslagen ett större produktutbud och kunderna i LokalTapiola får tillgång till ett betydligt bredare servicenätverk för att sköta sina bankärenden, säger S-Bankens styrelseordförande Jari Annala.

Utöver fusionen av S-Banken och LokalTapiola Bank förvärvade S-Banken aktiemajoriteten i placeringskoncernen FIM i början av augusti 2013.

– Förberedelserna inför integrationen framskrider väl och samarbetet med både FIM och LokalTapiola Bank har börjat bra. Det är fråga om stora saker och vi arbetar med dem med ägarkundernas intressen i åtanke. Vi vill att den nya S-Banken ska bli den bank där kunderna får den största nyttan, säger S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula.

Läs mer om samarbetet mellan S-gruppen och LokalTapiola-gruppen i SOK:s och LokalTapiolas pressmeddelande »