Gå direkt till innehållet

S-Bankens resultat var 7,9 miljoner euro

2012-02-15

S-gruppen ingående S-Bankens resultat för år 2011 uppgick till 7,9 miljoner euro. Resultatet försämrades med ca 4,6 miljoner euro från föregående år. Pekka Ylihurula, VD för S-Banken, anser ändå att resultatet var gott.

– Det primära syftet för vår verksamhet är att förse S-gruppens kunder med banktjänster och att stöda gruppens huvudsakliga verksamhetsområde, detaljhandeln. Vi måste göra resultat för att också framöver kunna växa och utveckla våra tjänster, säger han.

Resultatet reflekterar en kraftig ökning av efterfrågan på bankens tjänster. År 2011 ökade antalet användare av S-Förmånskortet Visa med 42,8 procent. Vid slutet av året hade 948 000 av S-gruppens kunder börjat använda S-Förmånskortet Visa. Depositionerna från privatpersoner ökade med 82 miljoner euro. Vid slutet av året hade privatpersoner totalt 2 372 miljoner euro depositioner på konton i S-Banken.

– Trots att antalet användare kontinuerligt har ökat, är bristande kännedom fortfarande vår största utmaning. Många finländska konsumenter känner till namnet S-Banken, men vet ändå inte till vad allt man kan använda dess kostnadsfria tjänster, säger Ylihurula.

Vid slutet av år 2011 var S-Bankens soliditet 16,3 procent. Också om S-Bankens soliditet var lägre än föregående år, var den ändå betydligt högre än det officiella minimikravet, 8 procent.

S-Banken i siffror 31.12.2011

2 452 000
kunder
948 000 användare av S-Förmånskortet Visa
2 372 miljoner i depositioner av privatpersoner
301 miljoner euro beviljade krediter
1 066 000 användare av elektroniska tjänster
16,3 % soliditet

Mer information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@sok.fi.

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med ca 2,5 miljoner kunder. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster som anknyter till sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid ca tusen av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppens handelslag. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, en symbol för inhemskhet.