Gå direkt till innehållet

Över 55 000 nya kunder för S-Banken under första halvåret

2012-08-23

– Det känns väldigt bra att kunderna litar på oss. Antalet nya kunder är ju enormt och motsvarar invånarantalet i en lika stor stad som till exempel Kotka, säger Pekka Ylihurula, verkställande direktör för S-Banken. Totalt hade S-Banken något över 2,5 miljoner kunder vid slutet av juni.

För S-Banken var första halvåret gynnsamt också i övrigt. Koncernen S-Bankens rörelseresultat på 4,3 miljoner euro överträffade alla förväntningar, och kapitaltäckningsgraden på 16,9 procent uppfyller klart minimikapitalkravet på 8 procent som fastställts för koncernen.

S-Banken beviljade i genomsnitt över 20 000 nya S-Förmånskort Visa per månad under perioden januari–juni. Vid slutet av mars överskreds gränsen en miljon Visa-kort och vid slutet av juni hade handelslagens ägarkunder nästan 1,1 miljoner S-Förmånskort Visa beviljade av S-Banken.

Insättningar från privatkunder har ökat med 47 miljoner euro sedan årsskiftet. Vid slutet av juni uppgick privatkundernas insättningar i S-Banken till cirka 2 419 miljoner euro. S-Bankens inlåning inklusive företagsinsättningar uppgick vid slutet av juni till cirka 2 507 miljoner euro.

Antalet krediter beviljade av S-Banken har också utvecklats positivt under första halvåret. Vid slutet av juni uppgick S-Bankens kreditstock till 334 miljoner euro.

– Totalt sett kan första halvåret anses vara framgångsrikt för S-Banken och vi förväntar oss ett liknande lyft även under andra halvåret, konstaterar Ylihurula.

S-Bankens ekonomiska nyckeltal 30.6.2012

2,5 miljoner
kunder
1,1 miljoner beviljade S-Förmånskort Visa
2 507 miljoner insättningar
334 miljoner beviljade krediter
1,1 miljoner användare av elektroniska tjänster
16,9 % kapitaltäckningsgrad

Ytterligare information:
Verkställande direktör Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi.

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med över 2,5 miljoner kunder. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid ca 1000 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppens handelslag. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, ursprungssymbolen som talar om att en vara eller en tjänst har producerats i Finland.