Gå direkt till innehållet

S-Banken förbättrade sitt resultat

2011-02-15

Den i S-gruppen ingående S-Bankens goda resultatutveckling fortsatte under fjolåret. S-Bankens resultat, 12,5 miljoner euro, fyrfaldigades från föregående år.

– Resultatet reflekterar den ökade användningen av bankens tjänster, den växande kreditstocken och den lyckade placeringsverksamheten, berättar Pekka Ylihurula, vd S-Banken.

S-Banken beviljade i fjol ca 24 000 nya S-Förmånskort Visa i månaden. Vid slutet av året hade S-Banken beviljat 664 000 Visakort. Personkundernas depositioner på konton i S-Banken uppgick vid slutet av året till 2,3 miljarder euro.

Krediterna som S-Banken beviljat nästan fördubblades under fjolåret. Kreditstocken ökade betydligt i mars med kreditkunderna som S-Banken övertog av Citibank.

Enligt Ylihurula är det mycket viktigt för S-Banken att verksamheten är resultatrik trots att verksamheten primärt syftar till att erbjuda ägarkunderna i S-gruppen konkurrenskraftiga banktjänster och förmåner.

– En god resultatutveckling ger möjligheter till tillväxt och vidareutveckling av tjänsterna, säger han.

S-Bankens soliditet var vid slutet av året 20,8 %, dvs. betydligt högre än det officiella minimikravet, 8 procent. S-Banken är en av de solidaste bankerna i Finland.

S-Banken i siffror 31.12.2010:

2 318 566
kunder
664 178 beviljade S-Förmånskort Visa
2 290 miljoner i depositioner av privatpersoner
2 452 miljoner i depositioner totalt
299 miljoner euro beviljade krediter
932 949 användare av elektroniska tjänster
20,8 % soliditet

Mer information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@sok.fi.

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med ca 2,3 miljoner kunder. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster som anknyter till sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid ca 1000 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppens handelslag. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, en symbol för inhemskhet.