Gå direkt till innehållet

S-Banken förbättrade sitt resultat

2010-02-16

I S-gruppen ingående S-Bankens resultat för januari–juni uppgick till 3,6 miljoner euro. Resultatet ökade med över 60 procent från föregående år.

– Ägarkunderna i S-gruppens handelslag var fortsättningsvis intresserade av butiksbankens tjänster, och vi lyckades förbättra resultatet trots det svåra marknadsläget, säger Pekka Ylihurula, VD S-Banken.

S-Bankens depositionsstock från privatpersoner ökade med 118 miljoner euro till 2 374 miljoner euro. Vid slutet av juni var den totala depositionsstocken i S-Banken, inklusive depositioner från företag, 2 442 miljoner euro.

Krediterna som butiksbanken beviljat uppgick till 361 miljoner euro. Kreditstocken ökade betydligt i början av mars med kreditstocken som S-Banken övertog av Citibank.

Vid slutet av juni hade S-Bankens utfärdat 530 000 Visakort. Under årets sex första månader beviljade S-Banken i snitt 26 000 nya Visakort i månaden.

S-Bankens soliditet var vid slutet av juni 19,3 procent. Enligt Ylihurula är butiksbanken med soliditeten mätt en av de bästa aktörerna i den finländska banksektorn.

S-Banken i siffror 30.6.2010
Kunder: 2 242 000
Depositioner: 2 442 miljoner euro, av vilka privatpersonernas andel var 2 374 miljoner euro
Antal användare av S-Förmånskort Visa: 530 000
Antal användare av webbanken: 890 000
Soliditet: 19,3 procent

Ytterligare information:
Verkställande direktör Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@sok.fi.

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med 2,2 miljoner kunder. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster som anknyter till sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid ca 1000 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppens handelslag. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, en symbol för inhemskhet. Mer information på www.s-banken.fi.