Gå direkt till innehållet

S-Bankens resultat för januari-mars var 3,2 miljoner euro

2009-05-06

S-gruppens egen bank, S-Banken, redovisar ett resultat på 3,2 miljoner euro för perioden januari-mars 2009. Resultatet för motsvarande period föregående år uppgick till -1,8 miljoner euro.

– Resultatutvecklingen är en följd av den kraftigt ökade räntemarginalen och de bdetydligt större arvodesintäkterna, säger S-Bankens VD Pekka Ylihurula.

Räntemarginalen uppgick till 10,9 miljoner euro; 130 % större än under motsvarande period föregående år. Arvodesintäkterna åter växte ca 15 procent.

Enligt Ylihurula kan man kalla resultatet utmärkt med tanke på att S-Banken endast är inne i sitt andra verksamhetsår.

S-Bankens kundkrets växte under det första kvartalet med 34 880 kunder. 49 330 av bankens kunder beviljades bankkoder med vilka man kan använda bankens webbank.

Personkundernas depositioner ökade med 102 miljoner euro under perioden januari-mars. Vid slutet av mars uppgick de till 1 879 miljoner euro.

S-Banken beviljade i januari-mars totalt 49 997 S-Förmånskort med Visaegenskaper (Visa Credit/Debit och Visa Debit). Under årets första kvartal ökade antalet med Visaegenskap försedda S-Förmånskort med 35,2 procent.

– Då den allmänna räntenivån sjunker, framhävs betydelsen av de övriga förmånerna bankerna erbjuder då man utvärderar hur givande kundrelationen är. Det faktum att S-Bankens grundläggande banktjänster är gratis har bland annat återspeglats som en tydlig ökning av efterfrågan på Visakort, säger Ylihurula.