Gå direkt till innehållet

S-Bankens kort har åtgång

2014-11-04

De tre första månaderna år 2009 talar sitt tydliga språk om intresset för S-gruppens egen bank och dess avgiftsfria tjänster.

S-Banken beviljade i januari-mars totalt 49 997 S-Förmånskort med chip (Visa Credit/Debit och Visa Debit). Under årets första kvartal ökade antalet med Visaegenskap försedda S-Förmånskort med 35,2 procent.

– Då den allmänna räntenivån sjunker, framhävs betydelsen av de övriga förmånerna bankerna erbjuder då man utvärderar hur givande kundrelationen är. Det faktum att S-Bankens banktjänster är gratis har bland annat återspeglats som en tydlig ökning av efterfrågan på Visakort, säger Pekka Ylihurula, VD S-Banken.

S-Bankens kundkrets växte under det första kvartalet med 34 880 kunder. 49 330 av bankens kunder beviljades bankkoder med vilka man kan använda bankens webbank.

S-Bankens personkundsdepositioner ökade under perioden januari–mars med 102 miljoner euro, till 1 879 miljoner euro i slutet av mars.