Gå direkt till innehållet

S-Banken nådde ett positivt resultat och förnyade sin ägarstruktur

2009-08-06

S-Banken, den enda butiksbanken i Finland, nådde ett positivt rörelseresultat på över 2 miljoner euro. Under rapportperioden förberedde man sig också inför den i somras genomförda reformen av ägarstrukturen, som innebar att handelslagen i S-gruppen gick in som ägare i banken med en total ägarandel på 50 %.

Det förra halvåret 2009 var mycket lyckat för S-gruppens egen bank. S-Bankens rörelseresultat för januari-juni var ca 2,2 miljoner euro.

"Resultatet, som översteg prognosen, kan anses vara en mycket god prestation av en bank som slog upp dörrarna för knappt två år sedan. Resultatet återspeglar den positiva utvecklingen av räntetäckningen som följde på den växande balansomslutningen samt på den fortsatt goda efterfrågan på butiksbankens produkter", säger Pekka Ylihurula, vd S-Banken.

Bankens depositionsstock ökade något långsammare än föregående år. Vid slutet av juni uppgick depositionsstocken till ca två miljarder euro. Samtidigt steg bankens balansomslutning till 2,2 miljarder euro.

S-Banken fick i genomsnitt 11 000 nya kunder varje månad; vid halvårets slut var antalet kunder 2 098 000. Närmare 710 000 av S-Bankens kunder har tagit i bruk bankens webbank.

Antalet av S-Banken beviljade Visa Credit- och Visa Debitkort ökade med ca 60 procent under halvåret. Per slutet av juni hade ungerfär 230 000 av S-Bankens kunder skaffat sig ett S-Förmånskort Visa.

Handelslagen i S-gruppen går in som ägare i S-Banken

Ägarbasen i S-Banken breddades i början av juli, då handelslagen i S-gruppen med en riktad emission tog över 50 procent av aktiestocken i banken, som inledde verksamheten för knappt två år sedan. Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK), som tidigare var ensam ägare i S-Banken, äger fortsättningsvis 50 % av aktiestocken.

"Breddningen av ägarbasen ingår i den långsiktiga plan som lades upp för S-Banken innan depositionsbankverksamheten inleddes. Man beslutade, att S-gruppens egen bank skulle ha endast en ägare under startskedet, och detta skede har nu lyckligen avslutats", säger Jari Annala, administrativ direktör, SOK.

Ytterligare information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@sok.fi.
Jari Annala, ordförande för S-Banken Ab:s styrelse, administrativ direktör, SOK, tfn 010 76 82040, jari.annala@sok.fi.

S-Banken är en finländsk butiksbank som erbjuder sina kunder tjänster som anknyter till sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid ca 1000 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet, via sin webbank samt per telefon via S-Banken Kundtjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppens handelslag. Mer information på www.s-banken.fi.

S-gruppen är en finländsk kooperativ företagsgrupp inom handelsbranschen. S-gruppen består av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och dess dotterbolag samt av 22 regionhandelslag och 10 lokala handelslag. S-gruppen har ca 1 500 verksamhetsställen i Finland. Medlemmarna – alltså ägarkunderna – i handelslagen äger handelslagen. S-gruppens affärsidé är att producera tjänster och förmåner åt sina ägarkunder. Mer information på www.s-kanava.fi.