Gå direkt till innehållet

De högsta räntorna och förmånliga serviceavgifter på butiksbanken

2009-07-29

S-Banken öppnas den 15 oktober. Butiksbanken är en fortsättning på S-gruppens sparkasseverksamhet.S-Banken utvidgar ytterligare S-gruppens utbud av tjänster.

– Ägarkunderna får nästan alla de nya produkterna som införlivas i tjänsteutbudet, inklusive bankkoderna, gratis, berättar Pekka Ylihurula, VD i S-Banken.

Sitt S-Förmånskort kan man förse med Visaegenskapen, på vilken man inte uppbär någon årsavgift åtminstone t.o.m. slutet av år 2008. I butiksbankens produkturval ingår bl.a. S-Kontot, ett brukskonto med 2,5 % ränta på dagssaldot. På S-Avkastningskontot är räntan upp till 4 % utan begränsningar av uttagsrätten. Räntan är god även på S-Tidsbundna konton. Räntan på Visakrediten är förmånlig; utöver den utgår inga arvoden eller andra kostnader. S-Banken har också ett mångsidigt urval kort och konsumtionskrediter för olika situationer. Dessutom förbättras ägarkundernas förmåner fr.o.m. början av nästa år. Handelslagen beviljar ägarkunderna 0,5 % betalningssättsrabatt på inköp vid S-gruppens verksamhetsställen som betalas med S-Förmånskortet.

S-gruppens finansieringstjänster har en sekellång historia och en mycket stor kundkrets. Bakgrunden till grundandet av banken är ändringarna i av lagen om andelslag från år 2003, som i längden hade omöjliggjort sparkasseverksamheten. Med att grunda S-Banken ville man trygga utbudet av finansieringstjänster till ägarkunderna. S-Banken Ab, ett dotterbolag till SOK, har vid starten 1,5 miljoner konton och dess depositionsstock är 800 miljoner euro.

– S-Bankens uppgift är att förse ägarkunderna i handelslagen med konkurrenskraftiga bastjänster. Samtidigt stärker butiksbanken kundlojaliteten och sänker kostnaderna för affärsverksamheten. Den erbjuder handelslagens ägarkunder de bästa grundläggande banktjänsterna för skötsel av den dagliga ekonomin och finansiering av anskaffningar, berättar SOK:s koncernchef Arto Hiltunen.

S-Banken är en av SOK helägd finländsk butiksbank som använder nyckelflaggan. I likhet med alla andra banker i Finland är S-Banken medlem av Depositionsskyddsfonden.

– De goda räntorna, tjänsternas goda tillgänglighet och jämställdheten är styrkorna i S-Bankens verksamhet. Vi koncentrerar oss på privatkunder, huvudsakligen handelslagens ägarkunder. Banken har verksamhet på S-gruppens 1 500 verksamhetsställen. Vi tryggar m.a.o. tillgången på grundläggande banktjänster över hela landet, säger Ylihurula.

S-Banken underlättar det dagliga livet. Butiksbankens hela utbud av tjänster är under verksamhetsställenas hela öppettid tillgängligt vid bankens kundtjänstställen på Prisma, Sokos och större S-marketenheter. De grundläggande banktjänsterna erbjuds också vid ABC-trafikbutikerna och de mindre marketenheterna. Nätet kompletteras med en avgiftsfri webbank, som fungerar som S-Bankens huvudkontor.

De nuvarande S-Förmånskorten fungerar också efter det att S-Banken har inlett sin verksamhet och ägarkunderna samlar Bonus precis som hittills. Alla tjänster som sparkassorna tillhandahöll gratis kommer att vara avgiftsfria också i S-Banken.