Gå direkt till innehållet

Serviceavgifter

S-Kontot, webbanken och S-Förmånskortet Visa är avgiftsfria för alla ägarkunder i handelslag och för personerna som bor i ägarkundernas hushåll.

I servicavgifter kan du se avgifterna och räntorna som tillämpas i våra centrala banktjänster.

Servicetariff och allmän förhandsinformation om distansförsäljning för ägarkunder i handelslag (PDF, 104 kt)

Servicetariff och allmän förhandsinformation om distansförsäljning för andra än ägarkunder i handelslag (PDF, 102 kt)

Krediter och säkerheter, prislista (54 kt)