Gå direkt till innehållet

Alternativa investeringar

Alternativa investeringar kompletterar traditionella investeringar. De erbjuder långsiktiga investerare attraktiva placeringsobjekt i dagens miljö av låga räntor, möjliggör investering i nya tillgångsklasser och diversifierar risken. Vårt urval av alternativa placeringar hör till Finlands bredaste. I vårt professionella team för alternativa placeringar förvaltar 35 experter medel åt nästan 26 000 investerare och andelsägare. Teamet får stöd av erfarna rådgivare i Advisory Board och styrelsen för S-Banken Fastigheter Ab, som producerar tjänster för fastighetsförvaltning.

Ett brett urval och omfattande kompetens till ditt förfogande

Vårt urval av alternativa investeringsprodukter hör till Finlands bredaste. Investeringsprodukterna förvaltas av ett team på 35 experter med lång erfarenhet inom branschen. Även en långsiktig investerare hittar komplement till traditionella objekt i vårt urval. För att inte tala om bästa möjliga service.

Teri Heilala
direktör, fastigheter och alternativa investeringar

Avsnitt med titel Investeringsprodukter

Fastigheter och alternativa investeringsprodukter

Våra fastighetsfonder investerar i små bostäder, skogsbrukslägenheter, affärsfastigheter samt affärs- och bostadstomter, i regel i Finland.

Saminvesteringar (Joint Ventures) och förvaltningstjänster för fastighetsportföljer möjliggör alternativa investeringar i fastigheter.

Vårt utbud av kapitalfonder omfattar såväl traditionella lånekapitalfonder av Kb-typ som specialplaceringsfonder.

Påverkansinvesteringar är ett investeringssätt som kombinerar avkastning och samhällsnytta.

Våra strukturerade investeringsprodukter erbjuder ett brett utbud av aktuella produkter och skräddarsydda investeringslösningar.

Alternativa investeringar i siffror

md € altad fastighetsförmögenhet

erfarna experter

saminvesteringsprogram

placeringsfonder

fonder av Kb-typ

emitterade strukturerade investeringsprodukter

pensionsstiftelse
Avsnitt med titel Varför investera?

Varför investera i alternativa investeringsprodukter?

Avsnitt med titel Experter

Experter på fastigheter och alternativa investeringsprodukter

Våra experter hjälper dig gärna i frågor kring fastighets- och alternativa investeringsprodukter. I investeringsärenden kan du även alltid kontakta din personliga kontaktperson eller kundtjänst.

Kontaktuppgifter till kundtjänst


Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Teri Heilala
direktör,
Fastigheter och alternativa investeringa
teri.heilala@s-pankki.fi
050 306 3622

  

Fastighetsfonder

Ville Yrjölä
direktör,
Fastighetsfonder
ville.yrjola@s-pankki.fi

  

Juho Santaharju
fondförvaltare,
S-Banken Bostad

  

Timo Hakulinen
fondförvaltare,
S-Banken Skog

  

Eero Ojala
fondförvaltare,
Terrieri Kiinteistöt Ky
eero.ojala@s-pankki.fi

  

Tiia Vuolle
fondförvaltare,
S-Banken Fastighet

  

Ville Vääränen
fondförvaltare,
S-Banken Tomt

  

 

Kapitalfonder

Annika Vaara
junior portföljförvaltare,
alternativa investeringar
annika.vaara@s-pankki.fi
040 521 5340

    

Saminvesteringar och fastighetsinvesteringsportföljer

Aarne Markkula
verkställande direktör,
S-Bank Fastigheter Ab
aarne.markkula@s-pankki.fi

  

Leo Nilsson
fastighetinvesteringsdirektör
leo.nilsson@s-pankki.fi

  

Harri Oravainen
fastighetinvesteringsdirektör
harri.oravainen@s-pankki.fi
041 5393985

  

 

Jari Heinonen
fastighetsutvecklingschef
jari.t.heinonen@s-pankki.fi

  

Timo Vasa
byggherrechef
timo.vasa@s-pankki.fi

  

Miia Kaarakainen
fastighetschef
miia.kaarakainen@s-pankki.fi

  

Aki Paavola
underhållschef
aki.paavola@s-pankki.fi

  

Hannis Raitanen
asset manager
hannis.raitanen@s-pankki.fi

  

Ari Lang
asset manager
ari.lang@s-pankki.fi

  

 

Aija Kosonen
asset manager
aija.kosonen@s-pankki.fi

  

Strukturerade investeringsprodukter

Juuso Hiiros
produktchef,
Strukturerade investeringsprodukter
juuso.hiiros@s-pankki.fi
050 5430 389

  

 

Jere Vuorela
produktchef,
Strukturerade investeringsprodukter
jere.vuorela@s-pankki.fi
044 200 2159

  

Påverkansinvestering

Jani Kempas
direktör,
Impact investeringar
jani.kempas@s-pankki.fi

  

Jussi Nykänen
direktör,
Impact investeringar

  

Jussi Savukoski
chief investment officer
jussi.savukoski@s-pankki.fi
050 476 2069

  

 

Juha Kuisma
head of operations,
portföljförvaltare
juha.kuisma@s-pankki.fi
040 251 7735

  

 

Samir Omar
head of interventions
samir.omar@s-pankki.fi
040 077 6608

  

 

Sirkku Lepistö
client manager
sirkku.lepisto@s-pankki.fi
050 587 6118

  

 

Reetta Lindgren
business controller
reetta.lindgren@s-pankki.fi
050 352 9429

    

Yasmin Toubji
expert,
Projektledning
yasmin.toubji@s-pankki.fi

    

Transaktioner, finansiering och Business Controlling

Heidi Ketolainen
direktör,
Transaktioner, finansiering och Business Controlling
heidi.ketolainen@s-pankki.fi

  

Niklas Sopanen
senior business controller
niklas.sopanen@s-pankki.fi

  

Justus Jääskeläinen
business controller
justus.jaaskelainen@s-pankki.fi

  

Antti Väätäinen
business controller
antti.vaatainen@s-pankki.fi

  

 

Ville Myllymäki
senior transaktionsjurist
ville.myllymaki@s-pankki.fi

  

Eeva Pekkola
transaktionsjurist
eeva.pekkola@s-pankki.fi

    

Netta Pitkämäki
transaktionsjurist
netta.pitkamaki@s-pankki.fi

  

Eerik Ylipaavalniemi
fastighetsanalytiker
eerik.ylipaavalniemi@s-pankki.fi

  

Pasi Suutari

  

 

Tuula Entelä

  

 

Juhani Reen

  

 

Petri Jokinen

  

 

Avsnitt med titel Styrelsen för S-Banken Fastigheter Ab

Styrelsen för S-Banken Fastigheter Ab

Eero Eriksson

  

 

Pauli Mäkelä

  

 

Timo Stenius

  

 

Hannu Tarkkonen

  

 

Teri Heilala