Gå direkt till innehållet

Fastigheter och alternativa investeringar

Fastigheter och alternativa investeringar kompletterar traditionella investeringar. De erbjuder långsiktiga investerare attraktiva placeringsobjekt i dagens miljö av låga räntor, möjliggör investering i nya tillgångsklasser och diversifierar risken. Vårt urval av alternativa placeringar hör till Finlands bredaste. I vårt professionella team för alternativa placeringar förvaltar 35 experter medel åt nästan 26 000 investerare och andelsägare. Teamet får stöd av erfarna rådgivare i Advisory Board och styrelsen för S-Banken Fastigheter Ab, som producerar tjänster för fastighetsförvaltning.

Ett brett urval och omfattande kompetens till ditt förfogande

Vårt urval av alternativa investeringsprodukter hör till Finlands bredaste. Investeringsprodukterna förvaltas av ett team på 35 experter med lång erfarenhet inom branschen. Även en långsiktig investerare hittar komplement till traditionella objekt i vårt urval. För att inte tala om bästa möjliga service.

Teri Heilala
direktör, fastigheter och alternativa investeringar

Avsnitt med titel Investeringsprodukter

Fastigheter och alternativa investeringsprodukter

Våra fastighetsfonder investerar i små bostäder, skogsbrukslägenheter, affärsfastigheter samt affärs- och bostadstomter, i regel i Finland.

Saminvesteringar (Joint Ventures) och förvaltningstjänster för fastighetsportföljer möjliggör alternativa investeringar i fastigheter.

Vårt utbud av kapitalfonder omfattar såväl traditionella lånekapitalfonder av Kb-typ som specialplaceringsfonder.

Påverkansinvesteringar är ett investeringssätt som kombinerar avkastning och samhällsnytta.

Våra strukturerade investeringsprodukter erbjuder ett brett utbud av aktuella produkter och skräddarsydda investeringslösningar.

Alternativa investeringar i siffror

md € altad fastighetsförmögenhet

erfarna experter

saminvesteringsprogram

placeringsfonder

fonder av Kb-typ

emitterade strukturerade investeringsprodukter

pensionsstiftelse
Avsnitt med titel Varför investera?

Varför investera i alternativa investeringsprodukter?

Avsnitt med titel Experter

Experter på fastigheter och alternativa investeringsprodukter

Våra experter hjälper dig gärna i frågor kring fastighets- och alternativa investeringsprodukter. I investeringsärenden kan du även alltid kontakta din personliga kontaktperson eller kundtjänst.

Kontaktuppgifter till kundtjänst


Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Teri Heilala
direktör,
Fastigheter och alternativa investeringa
09 6134 652109 6134 6521
teri.heilala@s-pankki.fi

  

Fastighetsfonder

Ville Yrjölä
direktör,
Fastighetsfonder
09 6134 671609 6134 6716
ville.yrjola@s-pankki.fi

  

Juho Santaharju
fondförvaltare,
S-Banken Bostad
juho.santaharju@s-pankki.fi

  

Timo Hakulinen
fondförvaltare,
S-Banken Skog
09 6134 641609 6134 6416

  

Eero Ojala
fondförvaltare,
Terrieri Kiinteistöt Ky
09 6134 670609 6134 6706
eero.ojala@s-pankki.fi

  

Tiia Vuolle
fondförvaltare,
S-Banken Fastighet
09 6134 618709 6134 6187

  

Ville Vääränen
fondförvaltare,
S-Banken Tomt
09 6134 625209 6134 6252

  

 

Saminvesteringar och fastighetsinvesteringsportföljer

Aarne Markkula
verkställande direktör,
S-Bank Fastigheter Ab
09 6134 671009 6134 6710
aarne.markkula@s-pankki.fi

  

Leo Nilsson
fastighetinvesteringsdirektör
09 6134 672009 6134 6720
leo.nilsson@s-pankki.fi

  

Harri Oravainen
fastighetinvesteringsdirektör
09 6134 672109 6134 6721
harri.oravainen@s-pankki.fi

  

 

Jari Heinonen
fastighetsutvecklingschef
09 6134 614209 6134 6142
jari.t.heinonen@s-pankki.fi

  

Timo Vasa
byggherrechef
09 61346 72309 61346 723
timo.vasa@s-pankki.fi

  

Miia Kaarakainen
fastighetschef
09 6134 671809 6134 6718
miia.kaarakainen@s-pankki.fi

  

Aki Paavola
underhållschef
09 6134 672209 6134 6722
aki.paavola@s-pankki.fi

  

Hannis Raitanen
asset manager
09 6134 671709 6134 6717
hannis.raitanen@s-pankki.fi

  

Ari Lang
asset manager
09 6134 671909 6134 6719
ari.lang@s-pankki.fi

  

Aija Kosonen
asset manager
09 6134 615009 6134 6150
aija.kosonen@s-pankki.fi

  

Alternativa investeringar

Jani Kempas
direktör,
alternativa investeringar
09 6134 649409 6134 6494
jani.kempas@s-pankki.fi

  

Jussi Nykänen
portföljförvaltare, påverkansinvesteringar
09 6134 623309 6134 6233
jussi.nykanen@s-pankki.fi

  

Juha Kuisma
portföljförvaltare, påverkansinvesteringar
09 6134 665309 6134 6653
juha.kuisma@s-pankki.fi

  

Samir Omar
Head of Interventions, påverkansinvesteringar
09 6134 665409 6134 6654
samir.omar@s-pankki.fi

  

Sirkku Lepistö
client manager,
påverkansinvesteringar
09 6134 665509 6134 6655
sirkku.lepisto@s-pankki.fi

  

Yasmin Toubji
expert, projektledning,
påverkansinvesteringar
09 6134 665609 6134 6656
yasmin.toubji@s-pankki.fi

  

Annika Henriksson
portföljförvaltare,
kapitalfonder
09 6134 671309 6134 6713
annika.henriksson@s-pankki.fi

  

Juuso Hiiros
produktchef,
strukturerade investeringsprodukter
09 6134 642109 6134 6421
juuso.hiiros@s-pankki.fi

  

 

Jere Vuorela
produktchef,
strukturerade investeringsprodukter
09 6134 619809 6134 6198
jere.vuorela@s-pankki.fi

  

Transaktioner, finansiering och Business Controlling

Heidi Ketolainen
direktör,
Transaktioner, finansiering och Business Controlling
09 6134 670409 6134 6704
heidi.ketolainen@s-pankki.fi

  

Eerik Ylipaavalniemi
fastighetsanalytiker
09 6134 614909 6134 6149
eerik.ylipaavalniemi@s-pankki.fi

  

 

Ville Myllymäki
senior transaktionsjurist
09 6134 612509 6134 6125
ville.myllymaki@s-pankki.fi

  

Netta Pitkämäki
transaktionsjurist
09 6134 628109 6134 6281
netta.pitkamaki@s-pankki.fi

  

Niklas Sopanen
Head of Business Controlling
09 6134 671209 6134 6712
niklas.sopanen@s-pankki.fi

  

Justus Jääskeläinen
business controller
09 6134 611409 6134 6114
justus.jaaskelainen@s-pankki.fi

  

Antti Väätäinen
business controller
09 6134 613309 6134 6133
antti.vaatainen@s-pankki.fi

  

Joonatan Pakkanen
business controller
09 6134 616309 6134 6163
joonatan.pakkanen@s-pankki.fi

  

Tuula Entelä

  

Juhani Reen

  

Petri Jokinen

  
Avsnitt med titel Styrelsen för S-Banken Fastigheter Ab

Styrelsen för S-Banken Fastigheter Ab

Eero Eriksson

  

Pauli Mäkelä

  

Timo Stenius

  

Hannu Tarkkonen

  

Teri Heilala