Gå direkt till innehållet

Fonder

På denna sida hittar du våra fonder. A-andelsseriernas minimiteckningsbelopp varierar mellan 10 euro och 5 000 euro, medan B-, C- och D-andelsseriernas minimiteckningsbelopp varierar mellan 100 000 euro och 5 000 000 euro. För att underlätta jämförelsen kan du ändra ordningen på fonderna i tabellen genom att klicka på pilarna i kolumnernas rubriker. På så sätt kan du ordna fonderna till exempel från lägsta risk till den högsta eller från bästa avkastning under tolv månader till den lägsta. Genom att klicka på Kolla kan du se närmare uppgifter om den aktuella fonden, såsom faktablad och historisk avkastning.

Avsnitt med titel B-, C- och D-andelsserier

Fonder (B-, C- och D-andelsserier)

Avsnitt med titel A-andelsserie

Fonder (A-andelsserie)

*Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Eventuell utbetald avkastning har beaktats i de presenterade avkastningssiffrorna. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.