Gå direkt till innehållet

Bekanta med våra fonder

 

På denna sida hittar du våra fonder. A-andelsseriernas minimiteckningsbelopp varierar mellan 10 euro och 5 000 euro, medan B-, C- och D-andelsseriernas minimiteckningsbelopp varierar mellan 100 000 euro och 5 000 000 euro. För att underlätta jämförelsen kan du ändra ordningen på fonderna i tabellen genom att klicka på pilarna i kolumnernas rubriker. På så sätt kan du ordna fonderna till exempel från lägsta risk till den högsta eller från bästa avkastning under tolv månader till den lägsta. Genom att klicka på Kolla kan du se närmare uppgifter om den aktuella fonden, såsom faktablad och historisk avkastning.

FIM Institutioner är nu S-Banken Institutioner.

 

Vi har redan i över 30 års tid varit en föregångare inom personlig, skräddarsydd service och i den finländska investeringsvärlden, och vår avsikt är att fortsätta vara det även de kommande årtiondena.

I fortsättningen är Finlands mest hållbara bank, S-Banken, din samarbetspartner även inom förmögenhetsförvaltning.

Läs meddelande

Avsnitt med titel B-, C- och D-andelsserier

Fonder (B-, C- och D-andelsserier)

Fond ({{ui.commonDate}}) Typ Senaste 1 mån. 12 mån. 5 år (p.a.*) Sedan start (p.a.*) Risk / Förväntad

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.day}} % -
{{fund.month}} % -
{{fund.year}} % -
{{fund.fiveYearsPA}} % -
{{fund.beginning}} % -
Avsnitt med titel A-andelsserie

Fonder (A-andelsserie)

Fond ({{ui.commonDate}}) Typ Senaste 1 mån. 12 mån. 5 år (p.a.*) Sedan start (p.a.*) Risk / Förväntad

{{fund.title}} ({{fund.specialdate}})

{{fund.day}} % -
{{fund.month}} % -
{{fund.year}} % -
{{fund.fiveYearsPA}} % -
{{fund.beginning}} % -

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering.