Gå direkt till innehållet

Våra tjänster för institutioner

Vi erbjuder våra institutionella kunder diskretionär kapitalförvaltning, hjälp att uppgöra en investeringsplan och individuella investeringslösningar. Ett expertteam som sammanställts utifrån kundens behov samarbetar smidigt och betjänar institutionerna under ledning av en namngiven kontaktperson. Kontakt i kundens tempo och framgång i kundens investeringsverksamhet är mycket viktigt för oss. För oss på S-Banken är det en hederssak att erbjuda institutioner högklassiga investeringslösningar. Via oss kan institutioner investera i fonder och alternativa investeringsobjekt som finns i vårt sortiment och som förvaltas av vårt kapitalförvaltningsteam som hör till Finlands största och mest erfarna.

FIM Institutioner är nu S-Banken Institutioner.

 

Vi har redan i över 30 års tid varit en föregångare inom personlig, skräddarsydd service och i den finländska investeringsvärlden, och vår avsikt är att fortsätta vara det även de kommande årtiondena.

I fortsättningen är Finlands mest hållbara bank, S-Banken, din samarbetspartner även inom förmögenhetsförvaltning.

Läs meddelande

Diskretionär portföljförvaltning

Vi förvaltar institutionella kunders tillgångar i enlighet med organisationens principer och överenskomna investeringsmål.

Uppgörande av en investeringsplan

Vi hjälper våra institutionella kunder att sammanställa en investeringsplan som följer kundens mål och värderingar.

Individuella investeringslösningar

Vi planerar och genomför individuella investeringslösningar i enlighet med de institutionella kundernas investeringsmål.

Fondernas institutionsserier

Vi erbjuder också institutionsserier i anknytning till alla våra specialplaceringsfonder.

Månadsrapporter

Varje månad tillställer vi våra institutionella kunder förmögenhets- och transaktionsrapporter. Rapporterna inkluderar fondens händelser under den gångna månaden samt avkastningssiffror och nyckeltal. Med hjälp av våra rapporter är det enkelt för de institutionella kunderna att följa med förvaltningen av sina tillgångar och utvecklingen av investeringsportföljen.

Hållbarhetsrapporter

Vi publicerar kapitalförvaltningens hållbarhetsrapport två gånger per år. Våra fondspecifika hållbarhetsrapporter publiceras kvartalsvis på vår webbplats. För våra institutionella kunder inom diskretionär kapitalförvaltning sammanställer vi en hållbarhetsrapport för portföljen enligt överenskommelse. Rapporten innehåller bland annat ESG-poäng, portföljens koldioxidintensitet och förändringar i portföljens hållbarhet.

Avsnitt med titel Experter

Institutionernas experter

Institutionella kunder får betjäning av ett professionellt och erfaret team under ledning av en utsedd kontaktperson. Du kan alltid kontakta oss i alla ärenden genom att ringa eller skicka e-post direkt till oss eller e-post på instituutiot@s-pankki.fi. Om din institution är intresserad av att bli institutionell kund, kan du också lämna en kontaktbegäran på ett formulär, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Fyll i kontaktformuläret

Lea Jääskeläinen
Direktör,
Institutionella kunder
lea.jaaskelainen@s-pankki.fi
040 543 4237

  

Tapio Lehtinen
Kundrelationsdirektör
tapio.lehtinen@s-pankki.fi
040 567 4089

  

Antti Rikka
Kundrelationsdirektör
antti.rikka@s-pankki.fi
040 555 4001

  

Timo Sadinmäki
Kundrelationsdirektör
timo.sadinmaki@s-pankki.fi
050 364 0266

  

Päivi Niskanen
Kundrelationsdirektör
paivi.niskanen@s-pankki.fi
050 344 4992