Gå direkt till innehållet

Våra tjänster för institutioner

Vi erbjuder våra institutionella kunder diskretionär kapitalförvaltning, hjälp att uppgöra en investeringsplan och individuella investeringslösningar. Ett expertteam som sammanställts utifrån kundens behov samarbetar smidigt och betjänar institutionerna under ledning av en namngiven kontaktperson. Kontakt i kundens tempo och framgång i kundens investeringsverksamhet är mycket viktigt för oss.

För oss på S-Banken är det en hederssak att erbjuda institutioner högklassiga investeringslösningar. Via oss kan institutioner investera i fonder och alternativa investeringsobjekt som finns i vårt sortiment och som förvaltas av vårt kapitalförvaltningsteam som hör till Finlands största och mest erfarna.

Vi finns här för er

S-Bankens institutionsteam är en erfaren partner till din organisation. Det är enkelt att uträtta ärenden hos oss. Ett expertteam som skräddarsytts för dina behov samarbetar smidigt, och våra experter är alltid tillgängliga.

Antti Rikka
kundrelationsdirektör

Finlands ledande fastighetsförvaltare

Tillgångar på över 2 md euro inom fastighetskapitalförvaltningen och ett brett urval av investeringsprodukter.

En del av lösningen vad gäller att motverka klimatförändringen

Den första finländska kapitalförvaltaren som använder jämförelseindexen MSCI Climate Paris Aligned för utvalda fonder.

Unik och likvid kapitalinvestering

Fonden S-Banken Global Private Assets har direkt tillträde till kapitalinvesteringar utan J-kurva. Hållbarhet inom hela investeringsprocessen.

Kunden i fokus för service

Kärnan i vår högklassiga service är att vi respekterar kundens tid, förstår kundens behov, ger smidig och modern service och tillhandahåller enastående produkter. Vi kundansvariga ser till att expertis inom portföljförvaltning hos en av de största aktörerna i Finland är tillgänglig och genuint nära våra kunder.

Päivi Niskanen
kundrelationsdirektör 

Fondernas institutionsserier

Vi erbjuder också institutionsserier i anknytning till alla våra specialplaceringsfonder.

Diskretionär portföljförvaltning

Vi förvaltar institutionella kunders tillgångar i enlighet med organisationens principer och överenskomna investeringsmål.

Uppgörande av en investeringsplan

Vi hjälper våra institutionella kunder att sammanställa en investeringsplan som följer kundens mål och värderingar.

Individuella investeringslösningar

Vi planerar och genomför individuella investeringslösningar i enlighet med de institutionella kundernas investeringsmål.

Månadsrapporter

Varje månad tillställer vi våra institutionella kunder förmögenhets- och transaktionsrapporter. Rapporterna inkluderar fondens händelser under den gångna månaden samt avkastningssiffror och nyckeltal. Med hjälp av våra rapporter är det enkelt för de institutionella kunderna att följa med förvaltningen av sina tillgångar och utvecklingen av investeringsportföljen.

Hållbarhetsrapporter

Vi publicerar kapitalförvaltningens hållbarhetsrapport två gånger per år. Våra fondspecifika hållbarhetsrapporter publiceras kvartalsvis på vår webbplats. För våra institutionella kunder inom diskretionär kapitalförvaltning sammanställer vi en hållbarhetsrapport för portföljen enligt överenskommelse. Rapporten innehåller bland annat ESG-poäng, portföljens koldioxidintensitet och förändringar i portföljens hållbarhet.

Vi finns genuint nära dig

Vi tillhandahåller både små och stora institutioner individuell service efter kundens behov. Våra erfarna experter finns genuint nära och tillgängliga för våra kunder.

Tapio Lehtinen
kundrelationsdirektör

Avsnitt med titel Experter

Institutionernas experter

Institutionella kunder får betjäning av ett professionellt och erfaret team under ledning av en utsedd kontaktperson. Du kan alltid kontakta oss i alla ärenden genom att ringa eller skicka e-post direkt till oss eller e-post på instituutiot@s-pankki.fi. Om din institution är intresserad av att bli institutionell kund, kan du också lämna en kontaktbegäran på ett formulär, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Fyll i kontaktformuläret


Vi spelar in alla samtal med våra kunder för att verifiera kundhändelser, uppfylla lagstadgade krav och förbättra kundservicen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.s-banken.fi/dataskydd.

Lea Jääskeläinen
direktör,
Institutionella kunder
09 6134 610609 6134 6106
lea.jaaskelainen@s-pankki.fi

  

Tapio Lehtinen
kundrelationsdirektör
09 6134 656109 6134 6561
tapio.lehtinen@s-pankki.fi

  

Antti Rikka
kundrelationsdirektör
09 6134 610409 6134 6104
antti.rikka@s-pankki.fi

  

Päivi Niskanen
kundrelationsdirektör
09 6134 611809 6134 6118
paivi.niskanen@s-pankki.fi