Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus ja vaikuttavuus

Vastuullisuus on S-Pankille tärkeä asia ja keskeinen osa kaikkia sijoituspäätöksiämme. Yritysten toiminta vaikuttaa laajasti niiden sidosryhmiin, kuten työntekijöihin, asiakkaisiin, alihankkijoihin, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan. Siksi ei ole yhdentekevää, miten yritykset toimivat.

Sijoittamisella voidaan saavuttaa yhdessä taloudellisen tuoton kanssa positiivista yhteiskunnallista ja ympäristöllistä vaikuttavuutta. Vaikuttavuussijoitusten kautta tarjoamme sijoittajille mahdollisuuden tähän.

Osio otsikolla Vastuullisuus

Vastuullisuus sijoittamisessa

Vastuullinen sijoittaminen ei ole meille erillinen saareke, vaan kiinteä osa kaikkia sijoituspäätöksiämme. Meille on tärkeää, että sijoituskohteemme noudattavat yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä liiketapoja sekä vastuullisuuteen liittyviä aloitteita.

Osio otsikolla Vaikuttavuus

Vaikuttavuussijoittaminen

Vaikuttavuussijoittaminen on vastuullisen sijoittamisen alalaji tai strategia, jossa sijoituksia suunnataan toimintaan, jolla tavoitellaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä.

Sijoittaja tuntee vastuunsa

Voit luottaa siihen, että kanssamme teet vastuullisia sijoituspäätöksiä. Olemme vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä Suomessa, mikä tarkoittaa paitsi ilmasto- ja ympäristöasioiden, myös sosiaalisen vastuun huomioimista. Vastuullisuus on meille tärkeä ja keskeinen osa sijoituspäätöksiä ja se näkyy myös jokaisen asiantuntijamme työssä päivittäin.

Mika Leskinen
sijoitusjohtaja

Osio otsikolla Raportointi

Suomalaiset ovat valinneet S-Pankin jo kahdennentoista kerran peräkkäin vastuullisimmaksi pankkibrändiksi Pohjoismaiden laajimmassa kestävän kehityksen brändivertailussa, Sustainable Brand Indexissä.

Rahastovalikoimastamme löytyy S-Pankki Vastuullisuus Plus -rahastoperhe, jonka seitsemässä rahastossa vastuullisuus on viety yleisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme pidemmälle.

Tarjoamme kattavasti erilaisia raportteja vastuullisesta sijoittamisesta S-Pankissa, jotta sijoitusten vastuullisuuden seuranta olisi asiakkaillemme helpompaa.

Osio otsikolla Osallistuminen

Osallistuminen ja yhteisvaikuttaminen

Yhtenä keinonamme edistää vastuullista sijoittamista on osallistuminen ja sitoutuminen vastuullisuutta edistäviin aloitteisiin, yhdistysten toimintaan sekä sitoumuksiin.

The Investor Mining and Tailings Safety Initiative

CDP Non-Disclosure Campaign


CDP Science-Based Targets Campaign


Osio otsikolla Lue lisää

Lue lisää aiheesta