Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus ja vaikuttavuus

Vastuullisuus on S-Pankille tärkeä asia ja keskeinen osa kaikkia sijoituspäätöksiämme. Yritysten toiminta vaikuttaa laajasti niiden sidosryhmiin, kuten työntekijöihin, asiakkaisiin, alihankkijoihin, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan. Siksi ei ole yhdentekevää, miten yritykset toimivat.

Sijoittamisella voidaan saavuttaa yhdessä taloudellisen tuoton kanssa positiivista yhteiskunnallista ja ympäristöllistä vaikuttavuutta. Vaikuttavuussijoitusten kautta tarjoamme sijoittajille mahdollisuuden tähän.

Osio otsikolla Vastuullisuus

Vastuullisuus sijoittamisessa

Vastuullinen sijoittaminen ei ole meille erillinen saareke, vaan kiinteä osa kaikkia sijoituspäätöksiämme. Meille on tärkeää, että sijoituskohteemme noudattavat yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä liiketapoja sekä vastuullisuuteen liittyviä aloitteita.

Osio otsikolla Vaikuttavuus

Vaikuttavuussijoittaminen

Vaikuttavuussijoittaminen on vastuullisen sijoittamisen alalaji tai strategia, jossa sijoituksia suunnataan toimintaan, jolla tavoitellaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä.

Sijoittaja tuntee vastuunsa

Voit luottaa siihen, että kanssamme teet vastuullisia sijoituspäätöksiä. Olemme vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä Suomessa, mikä tarkoittaa paitsi ilmasto- ja ympäristöasioiden, myös sosiaalisen vastuun huomioimista. Vastuullisuus on meille tärkeä ja keskeinen osa sijoituspäätöksiä ja se näkyy myös jokaisen asiantuntijamme työssä päivittäin.

Mika Leskinen
sijoitusjohtaja

Suomalaiset ovat valinneet S-Pankin jo kymmenen kertaa peräkkäin vastuullisimmaksi pankiksi Pohjoismaiden laajimmassa kestävän kehityksen brändivertailussa, Sustainable Brand Indexissä.

Rahastovalikoimastamme löytyy S-Pankki Vastuullisuus Plus -rahastoperhe, jonka kuudessa rahastossa vastuullisuus on viety yleisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme pidemmälle.

S-Pankki on vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijä Suomessa. Tällä hetkellä toiminnassa on kolme SIB-rahastoa, yksi rahastojen rahasto sekä yksi erikoissijoitusrahasto.

Osio otsikolla Raportointi

Vastuullisen sijoittamisen raportointi

 

Tarjoamme erilaisia raportteja asiakkaillemme, jotta sijoitusten vastuullisuuden seuranta olisi helpompaa. Raporteissa kerromme yleisesti vastuullisen sijoittamisen toimenpiteistämme, osallistumisestamme rahastojen kohdeyritysten yhtiökokouksiin sekä osake- ja korkorahastojemme hiilijalanjäljistä.

Tutustu vastuullisuusraportteihimme

Osio otsikolla Lue lisää

Lue lisää aiheesta