Gå direkt till innehållet

S-Bankens certifikattjänst

I S-Bankens bankförbindelsekanal Web Services används offentliga certifikat för att säkerställa en säker förbindelse mellan företagskunden och banken.  

Om ditt bankförbindelseprogram saknar funktion för hämtning av offentligt certifikat kan du ladda ned ett certifikat via denna webbplats. Certifikatet ska sparas med cer.-filstruktur och installeras i programmet.

Certifikatet är tidsbundet och giltighetstiden framgår av certifikatuppgifterna nedan.

Vid eventuella problem med aktiveringen av certifikatet ber vi dig kontakta leverantören av ditt bankförbindelseprogram direkt. Vid problem med S-Bankens betalningsförmedling för företag ber vi dig kontakta Service för storkunder per tfn 010 765 9010 (lna/msa), kl. 9–16 eller e-post suurasiakaspalvelut@s-pankki.fi

Ladda ned certifikat här

Certifikat 1

Certifikat 2

Om PKI-certikatet förkommer ska du i första hand kontakta Servicen för storkunder per telefon på 010 76 59010 kl. 9–16. Övriga tider ska du skicka ett meddelande till varmennesulku@s-pankki.fi. E-postadressen är endast avsedd för begäran om spärr av PKI-certifikat. Begäran behandlas genast när Servicen för storkunder har öppnat.