Gå direkt till innehållet

Nätbetalning och identifiering

Smidig betalningsrörelse är en av företagets viktigaste dagliga aktiviteter. Som S-Bankens företagskund kan du sköta betalning och fakturering enkelt och bekymmersfritt.

Med hjälp av e-tjänster flyttar du ditt företags betalningsrörelse till webben. E-tjänsterna är tillgängliga dygnet runt, varje veckodag. Med hjälp av dem sköter du ärenden säkert och effektivt.

Kontakta adressen e-palvelut@s-pankki.fi ärenden som rör betalningsrörelse och identifiering.

Småföretag och föreningar

Banktjänster för små- och medelstora företag, jordbruksföretag och föreningar hör inte till S-Bankens tjänsteutbud. Som företagskund kan du ansöka om S-gruppens avgiftsfria S-Business-kort. Läs mer på s-business.fi

E-faktura

E-faktura är ett enkelt, effektivt, säkert och miljövänligt sätt att fakturera affärspartner och konsumentkunder. S-Bankens e-faktura är en del av nätbetalningstjänsterna.

I vårt tjänsteutbud finns följande e-fakturatjänster:

 • företagsfakturering (B2B) i form av e-faktura för företag
 • konsumentfakturering (B2C) i form av e-faktura för konsumenter

Vi använder oss av dataformatet Finvoice.

E-faktura sparar miljö och kostnader

S-Bankens e-faktura är en del av nätbetalningstjänsterna. Det är ett enkelt, effektivt, säkert och miljövänligt sätt att fakturera affärspartner och konsumentkunder.

E-faktura är till fördel för alla – det fakturerande företaget, mottagarföretaget och konsumentkunden.

Fördelar för det fakturerande företaget

  • E-faktura höjer företagets produktivitet och servicenivå
  • E-faktura sparar kostnader för utskrift och postning av fakturor samt materialkostnader 

Fördelar för mottagarföretaget

  • Kostnadsbesparingar för mottagaren vid hanteringen av fakturan
  • Minskat antal fel när betalningsuppgifterna är lätthanterliga

Fördelar för konsumenter som tar emot fakturan

  • Fakturor försvinner inte längre med posten eller kommer bort hemma
  • Fakturan kan betalas med ett par knapptryck eller helt automatiskt
  • Fakturorna blir inte till avfall
  • Fakturan sparas i webbanken i åtminstone två år

 

Börja använda e-faktura
Tjänsteleverantören ingår ett skriftligt avtal om e-fakturatjänsten med S-Banken. För e-fakturatjänsten uppbärs avgifter enligt servicetariffen.

Ta kontakt

Nätbetalning

Erbjud dina kunder ett enkelt och säkert betalningssätt på webbens e-handelsplats. Du får betalningarna snabbt och tjänsten är avgiftsfri för dina kunder.

Nätbetalning är en tjänst där köparen köper och betalar sina inköp till säljaren under samma webbesök. Efter bekräftelsen debiterar banken avgiften från köparens konto och krediterar betalningsbeloppet på säljarens konto. Nätbetalningstjänsten lämpar sig som betalningsmedel vid nästan all handel på webben.

Enkel och säker nätbetalning

  • Du sparar faktureringskostnader, eftersom du inte behöver skicka en separat faktura till kunden.
  • Kreditriskerna minskar, eftersom fakturan redan är betald när beställningen inkommer.
  • Returerna minskar betydligt när inköpen betalas i förskott.

Aktivera
Du kan aktivera tjänsten genom att kontakta: e-palvelut@s-pankki.fi

Säkerhet
Nätbetalningstjänstens säkerhet baserar sig på TSL-tekniken. Den går ut på att all datakommunikation krypteras med nycklar som ändrar kontinuerligt. Utomstående kan inte ändra eller läsa den information som överförs. Med hjälp av TSL-tekniken kan man också försäkra sig om att kunden har kontakt med just S-Banken.

S-Bankens ikoner som ska användas i identifieringstjänsten
Du kan ladda ned S-Bankens logotyper i olika filformat genom att klicka på länken nedan.

S-Banken logo

S-Bankens Identifieringstjänst

S-Bankens Identifieringstjänst är ett tillförlitligt sätt att identifiera kunden i webbtjänster och ingå elektroniska avtal med kunden. Identifieringstjänsten är en säker och stark elektronisk autentisering som ingår i Förtroendenätet och som grundar sig på en standardiserad identifieringsmetod av Traficom.

Identifieringstjänsten uppfyller kraven i lagen om stark autentisering.

Ärendehanteringstjänst: Läs mer om S-Bankens Identifieringstjänst

Medlem av Förtroendenätet: Läs mer om hur du kan börja använda S-Bankens Identifieringsverktyg